Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lisi

lisi

Rhyfeddais fwy o weld Miss Lloyd yn prynu'r ffrog werdd gyda bendith edmygus Modryb Lisi.

Er mawr syndod i mi, a mawr ddigofaint, cytunodd Modryb Lisi.

Dydw i ddim yn medru nofio - dim ond padlo buo Lisi a fi - ond mi oedd Defi John a Jim fel petha' gwirion, ishio gweld pwy fedra nofio bella o'r lan.

A beth am Modryb Lisi?

Ond mae'n amlwg nad oedd Modryb Lisi na Miss Lloyd yn rhannu fy niflastod.

Glynai Modryb Lisi wrthyf fel gelen, er i mi awgrymu'n gynnil y byddwn yn ei chyfarfod hi a Miss Lloyd yn nes ymlaen yn y lle a'r lle ar yr adeg a'r adeg.

Ond nid oedd pawb yn Seion yn debyg i Modryb Lisi, ac fe gafodd Miss Lloyd aros.

Gwyddwn fod yr amser yn nesau i mi symud i ddosbarth Modryb Lisi ym mhen pella'r festri, a dyna'r unig dro nad oeddwn am dyfu i fyny.

'Chawswn i ddim dime gan Modryb Lisi dros ei chrogi.

Yn ol Modryb Lisi, gwell oedd ganddi eistedd ar ei thin yn darllen sothach.

Byddai Modryb Lisi'n difetha pob sbri, a chaniatau y byddai hi'n fodlon dod, ac roedd hynny'n gwestiwn gen i.

Meddyliodd Mam y buasain medru rhoi tipyn o bwysau arnaf i newid fy meddwl wrth iddi son yn aml am 'Oswald bach mor bell a Lisi druan yn ei bedd.

Roedd Modryb Lisi am i bawb eistedd yr Arholiad Sirol a derbyn gwobr yn y Gymanfa.

Bob dydd Mawrth o hynny ymlaen byddai Miss Lloyd a'i thacsi yn galw heibio i Modryb Lisi i fynd a hi am dro i rywle neu 'i gilydd.

Ers dyddia' mi dwi wedi bod yn edrych ymlaen at gael bod yn rhydd oddi wrth Lisi a Defi John, ond pan oeddan ni'n cychwyn, a finna'n chwifio fy llaw ar Mama a nhwtha yn sefyll yn y giât, O!