Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

liwsi

liwsi

HEULWEN: (Aros wrth weld LIWSI) Beth oedd hynne?

Cyn i'r llawenhau fedru cychwyn o ddifrif mae LIWSI yn ymryddhau oddi wrth y grwp sy'n cadw reiat a chamu y tu allan i'r ty unwaith eto.

LIWSI: 'Sai moyn rywbeth fel'ne, er mwyn popeth.

(Fel yr â LIWSI i mewn i'r ty, pylir y synau traffig i roi lle i'r synau tu mewn.

LIWSI: Dim.

LIWSI: (Wrth y gynulleidfa) 'Chi newydd gael cipolwg prin iawn ar 'y nhad yn effro.

Nid oes posib clywed LIWSI o gwbl pan yw'n siarad ac nid yw GARI, sy'n gorwedd ar ei wely a'i lygaid ynghau, yn sylweddoli ei bod hi yno.) (Gwneud siâp ceg, yn gyflym) Helo Gorila.

LIWSI: Dau gan medr ar 'y nghefn.

LIWSI: (Tra'n symud) Hynny ydi, down i ddim yn disgwyl iddyn nhw ymddwyn yn union fel gwnaethon nhw nawr.

LIWSI: (Sibrwd) Sori!

(LIWSI yn gwylio am gryn ddwy eiliad lawn a chuchio.)

LIWSI: Sori, Dad, wnes i'ch deffro chi?

LIWSI: Mae gen i newydd syfrdanol....

LIWSI: On'd ydi e'n newydd ffantastig?

LIWSI: Ddweda i, ie?

LIWSI: Nacydw.

(LIWSI yn cau'r drws unwaith eto.

(LIWSI yn agor drws llofft Gari.

LIWSI: 'Dw.

LIWSI: (O dan y diwethaf) 'Liwsi!

(LIWSI yn cynnal sgwrs â hi ei hun.)

LIWSI: Rw'i wedi cael 'y newis i dîm nofio'r ysgol.

(Yn ystod yr uchod, aiff LIWSI i fyny'r grisiau.

LIWSI: .....gw on, gesiwch beth ddigwyddodd i mi heddiw.

(Wrth ei fodd) Helo, Liwsi!

LIWSI: Ga'i ddweud wrthych chi?

LIWSI: (Wrth y gynulleidfa, tra'n dringo) Dowch efo mi, wnewch chi?

LIWSI: Ydw.

LIWSI: I'r llofft.

(WALI yn symud at LIWSI a'i chofleidio'n eiddgar.

LIWSI: O, peidiwch â'i styrbio fe.

LIWSI: Ie.

LIWSI: Gyda chymylau duon iawn dros Heuwal, Bryn Glas....

LIWSI: Be'?

(Saib fer, cyn i GARI gamu ymlaen, codi LIWSI a'i chwyrli%o o gwmpas yn ei freichiau.)

LIWSI: Nacoeddwn.

LIWSI: Hai, Gari.

HEULWEN: (Yn galw o'r gegin) Liwsi, 'ti'n dod i helpu, 'te wyt ti ddim?

LIWSI: (Wrth y gynulleidfa) Mae hyd yn oed y teledu yn ddigalon yn ty ni.

Cyn bo hir gwelir cyhoeddi clamp o nofel gan Rhydwen Williams yn ymdrin a helyntion personol a chyhoeddus y frenhiniaeth yn y cyfnod cythryblus hwnnw, sef Liwsi Regina.

(Llif cwynion HEULWEN yn tawelu i fwmian cwynfanllyd wrth i LIWSI ei gadael a symud at WALI sy'n cysgu o flaen y teledu.