Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ll

ll

Ll.

Cyng R P HUGHES Cadeirydd Ffederasiwn C A Ll Gwynedd Penfras Uchaf Llwyndyrys, Pwllheli

l ll

'We'll talk about it again,' meddai fy nhad, gan ysgwyd ei ben yn araf.

Nid oedd Gruffydd yn heddychwr ond edmygai heddychwyr megis Thomas Rees, John Morgan Jones a George M.Ll.

I gyflawni'r gwaith mor fanwl ag y gwnaeth William Hobley gyda'i chwe cyfrol ar hanes Methodistiaeth Arfon, dywedir y byddai angen deuddeg cyfrol ar gyfer llūn ac Eifionydd.

A phobl ddi-rodres cefn-gwlad Llūn a gymerai ran, heb un actor ar gyfyl y lle.

Cân Bing Crosby White Christmas" yw'r brif gân a "We'll Keep a Welcome" sy ar yr ochr arall.

George M. Ll.

Henry Hughes, Bryncir, gūr a dreuliodd ei, oes yn chwilota i hanes y Methodistiaid yn Llūn ac Eifionydd.

Ni fu unrhyw niwed i'r planhigion laswellt er y driniaeth gynnar yma, ond teg ychwanegu hefyd na fu rhew yn fy ardal i ar ochr orllewiol penrhyn Llūn, ac ar yr arfordir, eleni.

John Ll.

Dywedir yn Llūn fod saith gūydd yn pori cymaint â buwch.

'A sut ma' hi, Pyrs, wynab yn wynab â'i phrofedigath?' 'Fel cyw gog, 'ngwas i.' 'Y?' 'Mor sbriws ag erioed, ar wahân bod 'na dipyn o ffedoga o dan 'i ll'gada hi.' 'Mae'n dda gin i glywad 'i bod hi'n ca'l y gras i ymgynnal, ac ochneidio'n ddefosiynol.' 'Gwranda, Oba.

Buont yn werthfawr iawn imi wrth ddarlithio i ddosbarthiadau yn Llūn.

Ond ar lin ffrae ni cherddai ll'goden goch drostynt, oherwydd roedd Begw'n dallt bod gwyn ei byd yng nghwmni Rondol, ac fe wyddai derfyn ei therfyna.

Mae cyw wedi ei godi mewn nyth ar fferrn ym Mhen Llūn yn treulio'r Gaeaf yn Affrica, ond mae yn dod yn ôl i'r union nyth y'i magwyd ynddo, y Gwanwyn canlynol.

P'raps 'e'll be an architect some day.

'Doedd neb yn gallu siarad Saesneg ym Modferin, Ll^yn.

Yn y 'Rhagymadrodd' i Rheolau a Dybenion dywed Charles o berthynas i'r rheolau, "Barnasom fod yr ychydig rai canlynol ô;ll â sail iddynt yn y Gair Sanctaidd (yr hwn yw ein rheol gyflawn a sicr..." [Ceir y 'Rhagymadrodd' yn gyflawn yn William Hughes, Life and Letters of the Rev.

Jenna - they'll lock you up if you don't speak Welsh, rhybuddiodd.

Bythefnos yn ôl, fe ddechreuodd cwmni Miramax droi Castell Caerffili i fod yn rhan o Lundain yng nghyfnod y Brenin Siarl ll yn yr ail ganrif ar bymtheg.

O bell, mae'n debyg yr atgoffid rhywun o'r cynbrifweinidog Lloyd George, Dewin Dwyfor, namyn sglein Westminster wrth gwrs, a namyn y joie de vivre cynhenid hwnnw ddaw o fod wedi eich magu ym Mhen Llūn.

Eu trosedd oedd peri difrod i ysgol fomio ar Benrhyn Ll^yn, a osodwyd yno yn groes i fwyafrif clir o bobl Cymru, a mwyafrif llethol pobl Ll^yn.

Ac yntau'n ateb yr un mor serchog, os yn llai llithrig: In truth and tenderness secure, The pangs of absence I'll endure, Content to quit my bosom's queen While Honours cheers the parting scene.

Gresyn i Henry Hughes farw cyn ysgrifennu hanes Henaduriaeth Llūn ac Eifionydd.