Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lladrata

lladrata

BLODAU: Mar hi'n amlwg fod dwyn a lladrata wedi mynd yn rhemp yn yr ardal yma.

Does gan y papura' Saesneg ddim diddordeb mewn arddangosfa o luniau nes bod rhywun wedi torri i mewn a lladrata un ohonyn nhw.

Beth oedd yn anos na mygio, na lladrata?

Gor-Yfed, Rheibio, Lladrata, pob un yn deillio o ddallineb yr 'arbenigwyr'.

Fel y dywedwyd, bu lladrata yn gyfrifol am alltudio wyth troseddwr allan o bob deg.

Lladrata.

Hyd at yr adeg yma arferai gredu mai hi oedd piau'r pethau ychwanegol a ddeuai gyda'r defnyddiau ond yn awr sylweddolodd y byddai'n lladrata wrth fynd â'r bluen, ac er i'r bluen fod yn demtasiwn fawr iddi'r bore hwn, rhoes heibio'r arferiad.

Yn ystod cyfnod yr alltudiaeth, adferwyd nifer helaeth o ddeddfau llym y ddwy ganrif flaenorol, yn enwedig y rheini oedd yn ymwneud a lladrata - trosedd a fu'n gyfrifol am alltudio cyfran helaeth o'r carcharorion a gludwyd i Awstralia.

'Neith i gnesu, er 'i fod o fel wermod.' 'Mi gofi'r nawfad gorchymyn, Pyrs?' Ond, hyd yn oed os cofiai'r coetsmon orchymyn yr Hen Destament i beidio â lladrata, ni chaniatâi ei syched iddo ufuddhau iddo.

Erys un dosbarth o ddwyn, sef lladrata yn dilyn ymosodiad ar berson.