Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llain

llain

Gyda'r llain yn debygol o barhaun araf drwyr gêm fe fydd Essex yn gobeithio cyrraedd sgôr sylweddol yn ei batiad cyntaf.

Mae'r llain yn araf ac yn helpu'r batwyr dipyn bach.

Trafodwyd y mater gyda'r perchennog pryd y cyfeiriodd at y ffaith mai ar gyfer pwrpas amaethyddol oedd y sied (nid ar gyfer anifeiliaid) a'i fod wedi gwasgaru "hardcore% tros y llain er mwyn cael mynedfa rwyddach i'r tir.

Erbyn inni ddychwelyd i'r fan y buasem yn holi ynghylch diogelwch y twnnel, yr oedd un o'r ffermwyr ieuainc, a ddywedasai wrthyf ei fod wedi prynu pedair erw a hanner o'r trac, yn trafod picwarch ryw ganllath oddi wrthym a gwaeddais arno'r cwestiwn pa ddefnydd y bwriadai ei wneud o'r llain hirgul a brynasai.

Mae'r llain yn debygol o droi ac er nad yw Ian Salisbury wedi bod yn bowlio'n dda mae'n rhaid iddo chwarae.

'Un peth y galla i ddweud yw fod y llain ar gyfer pob gêm bron yn union yr un peth.

Doedd y llain ddim yn un da i whare arno cyn mynd lan i Lords, chwaith.

Sgoriodd Vaughan 97 a Hick 101, cyn iddo ymddeol o'r llain.

Erbyn hyn gallai murddun Y Llain ei hun fod yn lleoliad dilys i'r digwyddiadau.

Ond ar hyd y ffin ei hun 'roedd llain o dir yn glir o goed.

Gan bod y cynllun a gymeradwywyd yn dangos y dylai'r wal ffin gyd-redeg â wal ffin llain cyfochrog, ysgrifennwyd at y perchennog yn ei gynghori i wneud y gwaith yn unol â'r cynllun a gymeradwywyd.

Codwyd ffens o gwmpas llain o dir ychydig yn nes ymlaen lle bu sefydliad Ecoleg Tir y Cyngor Gwarchod Natur yn ymchwilio i ffordd o fyw ac arferion pori defaid cyntefig, Soay.

'Bydd y llain yn troi tipyn ar y pedwerydd a'r pumed diwrnod.

Cafodd y milwr ei ladd a dau arall eu hanafu ger tref Iddewig yn Llain Gaza yn ystod ymosodiad ar doriad gwawr gan un o grwpiau Fatah sydd â chysylltiad ag Arlywydd y Palesteiniaid Yasser Arafat.

Roedd mudiad Fatah wedi galw am yrru milwyr Israel o'r Lan Orllewinol a Llain Gaza.

Yn wreiddiol, roedd y Palesteiniaid wedi sôn am gael 2,000 o filwyr y Cenhedloedd Unedig i gadw'r heddwch ar y Lan Orllewinol a Llain Gaza.

Roedd y llain yng Ngerddi Sophia yn araf dros ben.

Casglwch beth o'r had hwn a heuwch ef i greu llain o lysiau'r cribau i ddenu'r adar hyn.