Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llanberis

llanberis

Yr oedd dwy ferch hefyd, Mrs Cesia Mair Owen, sy'n byw yn Llanberis, a Mrs Rowena Lloyd, Cyffordd Llandudno.

Ma Caban wrthin brysur yn recordio albym newydd yn eu stiwdiou hunain yn Llanberis.

Rhoddwyd Hanes yr Alwad gan Mr Lewis Owen, Ysgrifennydd yr Eglwys, a'r Siars i'r Gweinidog gan Ben Owen, Llanberis.

Cwm-y-glo Pentref bychan rhwng Llanrug a Llanberis yn Arfon yw Cwm-y-glo.

Ac yntau heb y syniad lleiaf am beth i ysgrifennu, plannwyd yr hedyn yn ei ddychymyg pan soniodd ei wraig am ei phrofiad yn cynorthwyo i chwalu ei gartref yn Llanberis bedair blynedd ynghynt, wedi marw ei fam.

Dechreuodd yn Ysgol y Cyngor, Llanberis, ac aeth oddi yno i Ysgol Sir Brynrefail.

Eitha peth, meddai, oedd atgoffa cynghorwyr Caernarfon bod cyfoeth a ddaeth trwy Doc Fictoria a'r Cei Llechi wedi ei ennill ar gefn chwarelwyr y lechan las o Ddyffryn Nantlle a Llanberis.