Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llanrug

llanrug

Yn Llanrug roeddwn yn byw ym Mryn Tirion wrth ochor ffarm Minffordd.

Tynnwyd sylw yn arbennig at y defnydd o sain, lliw ac animeiddio ar safle Ysgol Santes Tudful, ac at fanylder y gwybodaeth cymunedol safle Ysgol Llanrug.

Barn unfrydol y beirniaid oedd mai Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful ac Ysgol Gynradd Llanrug oedd y goreuon.

Cwm-y-glo Pentref bychan rhwng Llanrug a Llanberis yn Arfon yw Cwm-y-glo.

Tynnais sylw un o'r aelodau wrth fynd allan o'r oedfa fod tipyn gwell presenoldeb yng nghyffiniau Llanrug, mewn oedfa bore neu brynhawn.

Cefais fy ngeni yn ysbyty Bangor ym mis Tachwedd 1954 a bûm yn byw yn Llanrug am ychydig o flynyddoedd ac wedyn yn Nghaernarfon cyn dychwelyd i Lanrug.

Llyfr Lloffion: Llongyfarchwyd Cangen Llanrug ar ennill y darian am eu Llyfr Lloffion.

Croeso i ardal Llanrug yn Arfon, un or ardaloedd harddaf yng Nghymru yng nghesail yr Wyddfa - Rhwng môr a mynydd.

Adroddwyd fod yr un Llyfr Lloffion a ddaeth i law gan gangen Llanrug wedi mynd at y beirniad, Gethin Clwyd.

Ymddiheuriadau: Llywydd Cangen Rhosgadfan, Ysgrifenyddes Cangen Bangor ac Ysgrifenyddes Cangen Llanrug.