Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llawen

llawen

Gallasai adrodd yn llawen ambell dro, ac mi'r oedd yn dysgu partin aelwyd erbyn pob amgylchiad a weithiau yn gwadd y cymdogion i ganu efo ni.

Dangosodd Cymdeithas yr Iaith fod modd gwneud hyn gyda gwên, ac yn aml iawn, mae ymgyrchu'r Gymdeithas yn ymgyrchu llawen.

Er gwaethaf ofnau Mari aeth yr wythnos rhagddi yn weddol ddihelynt a Robin, ar Iol ei ymateb byrbwyll cyntaf, wedi ymgymryd yn ddigon llawen - diddanu Llio fach a'r bechgyn bob gyda'r nos.

Ar nodyn fymryn yn fwy llawen, llongyfarchiadau i Paccino am fod y grwp gorau yn yr Esiteddfod Roc yn Aberystwyth brynhawn Gwener.

Cyfieithiadau i'r Saesneg o lyfrau yn y gyfres boblogaidd, Llyfrau Llawen.

Teimlai'n arbennig o llawen.

"Fydd neb yn y dref yma yn cael Nadolig llawen ..." "Heblaw am Monsieur Leblanc a'i ffrindiau," torrodd Marie ar ei draws.

"Nadolig Llawen wir," meddai rhwng ei ddannedd.

Yn hwyrach yn y dydd, pan gerddodd Robin Stead i'w swyddfa, ei gyfarchiad llawen oedd, 'Gwych dros ben, Rhian.

'Brwnt uffernol,' cytunodd y chwilen yn llawen, 'a hynod o glyfar hefyd.

Byddai David Ellis yn llawen iawn yn eu cwmni.

Pan ddôi'r bore, yr oedd yn llawen ganddo weled y goleuni cyntaf yn treiddio trwy farrau'r ffenestr gan yrru ar ffo yr holl ysbrydion dialgar a gosod y muriau yn ôl yn eu lle.

Daeth ato'n llawen gan wenu a chusanu Idris yn groesawus.

Pob hwyl a nadolig llawen.

Does gan y dihiryn, Monsieur Leblanc yna ddim syniad beth ydy Nadolig Llawen.

Cofiwch am y penwythnos o ddathlu llawen yn Aberystwyth wrth i'w Mawrhydi ymweld â'r dref -- penwythnos Twll Tîn i'r Cwîn, a gynhelir yn y Cwps.

Nid oedd wedi bod yn Nadolig llawen iddi, chwaith.

Pan aeth efe i'r t ni fedrai ymatal heb ddweud wrth Gwen am y gwahoddiad, oblegid yr oedd yn llawen iawn ei ysbryd.

Dy gario di bob cam ar fy nghefn." Chwarddodd y Cripil yn llawen o fewn clydwch y breichiau mawr.

Mae digon o fwyd yno i sicrhau Nadolig Llawen i bawb o drigolion y dref yma." Arhosodd am ychydig i'r ddau arall gael cyfle i astudio'r map yn fwy manwl.

Heblaw Catrin, fe etifeddodd Morgan gan ei ragflaenydd gurad o'r enw Lewis Hughes yr oedd iddo gryn enw fel englynwr a gŵr llawen, er bod Morgan yn honni ei fod wedi diwygio ei ffyrdd er pan ddaeth ef yn feistr arno.

Daeth lleisiau llawen o'r stafell fwyta.

Yna prysurodd i gusanu a gwasgu Ceri'n llawen.

Canu wnaf a bod yn llawen, Fel y gog ar frig y gangen; A pha beth bynnag ddaw i'm blino, Canu wnaf, a gadael iddo.

Yn hytrach na gwrthsefyll y broses cydweithiai'r Cymry ag ef yn llawen.

Weithiau, ymddangosai'n ddigon llawen, a byddai'n myngial canu rhyw hen rigymau wrthi'i hun, a'i llais yn cyd-wichian â'r dro%ell, pethau megis:

Roedd Belka a Chernysh yn cyfarth yn llawen.

Dyn oedd Gruffydd Parry a rannai ei grystyn olaf â thlotyn yn llawen dros ei Feistr, a bydd llawer a'i hadnabu yn ei nerth a'i ysbrydolrwydd llachar yn barod i'm blingo'n fyw am i mi chwythu'r whiff annuwiol yma o fwg baco dros bêr-arogl ei enw, mi wn.

John Lewis, diotwr llawen y sidr, a adnabu+m gyntaf.

Rhaid cyffesu fod dirywiad y traddodiad canu mewn llawer capel wedi bod yn ergyd ddwys i'r swn llawen y mae'r Salmydd yn ei annog.

Dyma ei ddarlun o Dduw: Sant Heb fodfedd o nefi blw ar ei gyfyl, Yn ysbryd solat a diysgog yn ehangder y cymylau, Yn gosmig Ac yn or-gosmig Ac yn llawen farfog.

Penblwydd llawen iawn.

Sut y medrwn ni fod yn llawen dan draed y gelyn a ..." "Ssh ..." Rhoddodd Marie bwniad iddo i'w dewi pan welodd ddau filwr ar fin y dorf yn edrych yn sarrug tuag atynt.

'Yn y cyfwng hwn y daeth swyddogion y BBC ymlaen gyda chynnig rhagorol, a awgrymwyd i gychwyn gan Mr T. Rowland Hughes, ac a dderbyniwyd yn llawen ac yn ddiolchgar gan ein Pwyllgor fel gwasanaeth cenedlaethol gwirioneddol.

Cyn derbyn y fendith ar gyfer y ferch a ddioddefai gan Salwch Still, dywedodd Bryn Roberts wrthyf y byddai o help i'r ferch dderbyn iachâd pe bawn yn ceisio ei gweld yn fy nychymyg eisoes yn iach ac yn llawen.