Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llawnach

llawnach

'Stori o' - nid 'am' - mae'n wir, ond buasid wedi disgwyl darlun llawnach o dipyn o'r cyfnod.

Byddai wedi bod yn ddathliad llawer mwy rhwysgfawr, yn llawer llawnach o wir lawenydd a gobaith, oni bai am golli'r gweinidog, ac oni bai am y rhyfel.

Tynnodd Gruffydd ei Nodiadau cyntaf i ben gan broffwydo y byddai'r mater yn cael sylw llawnach maes o law a chyfeiriodd y darllenydd at erthygl R.

O ganlyniad, rhoes ddarlun llawnach a chywirach o'r dyn na neb o'i flaen.

Drwy adnabod y meddwl a'r dychymyg hwn y down i adnabod yn llawnach y bobl y buwyd yn eu trafod yn y Rhan Gyntaf; gobeithio hefyd y down i'n hadnabod ein hunain yn well o ganlymad i hynny.

Does unman yng Nghymru gyfan sydd yn llawnach o gorneli ac o gilfachau diddorol na Bro Gyr, ac mae hi'n nefoedd i rhyw grwydryn chwilfrydig fel fi.

Yn y cyd-destun Cristionogol rhoddwyd ystyr newydd a llawnach i'r termau hyn i Iddew o Gristion, a daeth iddynt arwyddocâd cwbl newydd o fewn i'r eglwys.

Mae gan BBC CHOICE Wales, y gwasanaeth digidol newydd, y potensial i gael ei ddatblygu'n wasanaeth Saesneg llawnach ac arbennig i bobl Cymru.

Mater i'w drafod yn llawnach mewn Is-Bwyllgor, a gobeithiwn am arweiniad cryf yma.