Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llecyn

llecyn

Mae nifer o'r adar sy'n ymweld â'r llecyn cadwraeth yn adar y goedwig ac maen nhw'n tueddu i barhau i fwydo ar yr un lefelau ag y bydden nhw'n ei wneud yn y goedwig.

Felly cafodd mwy nag un llecyn dymunol yng Nghymru yr enw anghyffredin hwn.

Byddai llun o'r lanfa mewn llecyn mor ddiarffordd yn nannedd y mor yn gyfraniad hefyd.

Nid oherwydd ei bod yn haws crafu'r pridd sydd eisoes wedi'i droi neu ei balu y dewisir lleoliad o'r fath ond oherwydd nad oes drywydd ar bridd felly ac na all gelyn sy'n dibynnu ar ei ffroen ddilyn trywydd o'r ganolfan i'r llecyn magu.

Felly mewn enw lle y mae'n debyg mai 'llecyn dymunol, hyfryd' yw ei ystyr.

Ewch ymlaen yn awr i'r llecyn sydd ar safle Radio Cymru yn BBC Cymrur Byd lle cewch flas ar rai o'r sesiynau.

Ni fedrai neb fathu enw gwell ar y llecyn hwnnw na'i enw naturiol sef Penclacwydd!

Rhwng godre'r graig a'r ffordd mae llecyn brwynog lle gynt y bu ffynnon a elwid yn Ffynnon y Brodyr - mwy am honno yn y man.

Ewch ymlaen yn awr i'r llecyn sydd ar safle Radio Cymru yn BBC Cymrur Byd lle cewch flas ar rai o'r sesiynnau.

Saif y llecyn hwnnw yng ngenau Cwm Trefi, ar ochr chwith y geunant a red heibio.

Ond fyddai Bilo a'i fêts ddim yn clywed sŵn y moto beic, diolch am hynny; fe'i gadawyd wrth y moniwment mewn llecyn parcio o flaen y siopau, ac ar ôl cloi'r gadwen am yr olwyn flaen, cerddodd efo Cen i gyfeiriad stad o dai lle'r oedd cartref a garej Bilo.

Rhaid fod y llecyn hwn yn agos i Gwm Croesor ac y mae'n bosibl fod yna groesau eraill gynt yn nodi'r ffin rhwng y ddau blwyf.

Fodd bynnag, dwi wedi ateb y broblem yma drwy greu darn arbennig y gallaf ei roi dros y llecyn bob dydd.

A'r tro hwn mae hi'n gweld y llecyn trwy lygaid artist ac yn rhyfeddu mor dlws ydi o." Dal i syllu'n hurt ar y ddau yr oedd Sam druan.