Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llochesi

llochesi

Y nod yn fras fyddai gwneud dadansoddiad o anghenion menywod a phlant sy'n ymadael â llochesi ar sail o ran lleoliad daearyddol, nifer ac ansawdd y cartrefi fydd eu hangen.

Os na ellir ailgartrefu menywod, a'r llochesi'n llawn; bydd menywod yn aros yno am fisoedd, ac ni ellir helpu menywod ag arnynt angen y gwasanaeth argyfwng dros-dro y carem allu ei gynnig.

Ar un adeg, roedd hanner cant o wrthwynebwyr yn llochesi mewn llysgenadaethau tramor, ond doedd y nifer ddim yn ddigon i ysbarduno gwrthfryfel.