Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llofrudd

llofrudd

Yn wir, edrychai'n debyg iawn i wraig o gyr, yn dianc rhag bwyell llofrudd yn siambr uffernol Madame Tussaud.

Wna i byth anghofio wyneb Helen Mirren (rhyw gymysgedd rhwng wyneb Greta Barbo ac wyneb Humphrey Bogart) wrth iddi sylweddoli bod ei gr a thad ei phlant yn dreisiwr ac yn llofrudd.

Doedd gan deulu'r llofrudd ddim digon o arian, felly gofynnwyd i'r EPRDF gadeirio cyfarfod rhwng y ddau deulu.

'Roedd Charlie'n llofrudd ac mewn ffrwgwd gyda Mrs Mac ar do capel lleol disgynnodd Charlie i'w farwolaeth.

peth arall, roedd brawd ann griffiths yr emynyddes yn llofrudd, ac mae cyfeiriad at hynny yn y stori, sy'n dangos i mi mor agos y mae'r aruchel at yr arswydus, y gwar at yr anwar.

Cytunodd pawb y dylai'r llofrudd gael ei glymu wrth goeden a'i saethu.

Edrychwch yn ôl i gyfeiriad Pen-yr-ole-wen a throwch yn araf yn eich unfan draw at y Tryfan, "llofrudd o fynydd" chwedl Gwilym R Jones, heibio dannedd y Gribin at unigeddau'r Glyderau a'r Garn.

Cyrhaeddodd y farn negyddol ei phenllanw yn nisgrifiad RM Jones ohono fel 'Elfed ein rhyddiaith', er nad aed mor bell a'i alw'n 'llofrudd y nofel' chwaith!

Mewn cyfnod cynnar, y dull arferol fyddai i farnwr mewn llys barn ddedfrydu llofrudd i gael ei grogi a bod ei gorff, wedyn, i'w draddodi i ddwylo meddygon fel y'u galluogid hwytthau i'w astudio.

Mae llofrudd lluosg - serial killer - yn stelcian fin nos yn nhre glan môr Aber, yn lladd merched ifainc, ac yn miwtileiddio'u cyrff.

Timothy Evans, a grogwyd am ladd ei wraig a'i ferch pan oedd yn byw yn nhy'r llofrudd Reginald Christie, yn cael pardwn.

WJ Jones - Llofrudd Oer.