Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lloi

lloi

Godrir y llaeth a rhoi dogn mewn bwced i bob un o'r lloi.

Arogl y cytiau tywyll ac anadl boeth y lloi wrth darllen am roi bys i lo bach i'w annog i yfed o bwced yn hytrach na sugno'r deth.

Fe fyddai digon i'w wneud a'i weld yno gyda'r nos yn ol yr hyn a froliai yr hen Elis ar ol bod yno gyda bysus Cae Lloi.

Rhys: Brwyn y tir llaeth sy'n melynu'r hufen, fe allwn gywiro menyn a magu lloi .

Ond nid dysgu sut i fagu meibion afradlon yw fy mhwrpas yma, er y bydd gennyf air ar fagu lloi maes o law.

Sgriblo pentwr o lythyrau, symud gwartheg a defaid i gaeau ffres a chasglu'r buchod sydd agosaf at eni lloi i'r cae ger y buarth.

Nid oedd o am fynd gyda bysus Cae Lloi chwaith er eu bod gryn dipyn yn rhatach na'r tren.

Gellid gwneud mwclis o'r aeron a'i osod am yddfau gwartheg er mwyn iddynt eni eu lloi yn haws.

Ar fore o Fai gwelodd y bardd brydferthwch naturiol ein hamgylchedd a chyfeiriwyd yn hyfryd at 'emrallt astud y gwellt a'r lloi llonydd'. O weld 'ganhwyllbren y gastanwydden' cafwyd darlun rhyfeddol o lestri'r offeren yn ymbaratoi ar gyfer addoliad.

Protestio ar faes awyr Abertawe rhag defnyddio awyren a logwyd gan Undeb Amaethwyr Cymru i allforio lloi.

Mae enwau fel y Wythi%en Goch, Gwythien Bryn-lloi, gwythi%en y Bresen Fach a Gwythi%en yr Harnlo yn gyfarwydd ddigon i drigolion cylch dyffryn Aman.