Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llonyddwch

llonyddwch

Pwysodd a'i gefn yn erbyn y drws a gadwodd i'r llonyddwch lifo drosto.

Ond daeth rhywbeth yn ei llonyddwch wrth orwedd yno â holl amheuon Nina i'r wyneb.

A daeth llonyddwch trwm i'r gegin a oedd funud yn gynt yn llawn sŵn symud traed a siarad.

Cysgai hwnnw yr un mor dawel â'i nain ond ni chynigiai llonyddwch trwm y naill na'r llall rithyn o gysur iddi.

Mae llonyddwch mawr mawr mewn gwylio Storm fel 'na.

Yr un pryd dylid cofio nad llonyddwch yw nodwedd gronynnau sylfaenol y cosmos.

O mor braf oedd llonyddwch a thawelwch yr wyth a hanner munud i fyny'r mynydd.

Nid ei fod yn cynnig yr un peth yn union wrth son am 'lithro i'r llonyddwch mawr yn ol'.

Llwydda i gyfleu llonyddwch a bodlonrwydd cymeriadau wrth iddynt werthfawrogi byd natur.

Yn nhawelwch a llonyddwch y stryd, bu'n rhaid ffarwelio â Tony a dechrau ar y daith i gyfeiriad Jerusalem.

Fel y mae yn wybyddus erbyn hyn, paentio mewn olew y mae Gwyneth ap Tomos ac y mae ei gwaith hithau eto yn dangos harddwch tawelwch a llonyddwch.