Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lluosog

lluosog

Yr oedd awr gynt yn derfyniad lluosog Cymraeg.

Mae'r amrediad o anghenion addysgol arbennig yn eang iawn, ac yn amrywio o anawsterau dysgu cymharol fychan i anableddau dwys a lluosog.

Gofynnai hynny am lawer iawn o weithwyr ac o ganlyniad roedd byd amaeth a chefn gwlad yn llawer mwy lluosog eu poblogaeth.

Yr oedd tad-cu Dafydd Pen-y-graig, Richard Cwm-garw, a'i frodyr Watkin a William a Morgan Cwm-garw yn ddynion adnabyddus yn y lle yn gynnar yn y ganrif o'r blaen, a magodd bob un ohonynt deuluoedd lluosog o fechgyn cryfion a merched glân.

Ac yna'r effaith cynhyrfus y mae'n ei sicrhau wrth ymdrin ag Unigol a Lluosog Enwau.

Gan nad beth, creadur y gwanwyn yw'r oen, ac arferais gredu, yn gam neu'n gymwys, bod a fynno tarddiad enw'r tymor cyntaf â ffurf lluosog y term 'oen'.

os oes realiti rhaid iddo fod yn lluosog iawn ac yn amrywiol.

Mae'r Enwau i gyd yn rhan gyntaf y frawddeg yn Lluosog ac yn yr ail ran yn Unigol - 'llyfrau, ffynnonnau, dyscawdwyr, goleuadau' ar un llaw a 'air byr, gwirionedd' ar y llaw arall.

Yma mewn un 'frawddeg wrth wrthbwyntio Lluosog ac Unigol, newidiodd Morgan Llwyd ei dôn o un ddifri%ol, gondemniol, watwarus y rhan gyntaf i un ymbilgar, dirion yr ail ran.

Ni fydd y bennod hon yn trafod problemau y cenhedloedd y tu mewn i Rwsia chwaith, fel pobl Georgia ac Armenia, neu yr unedau lluosog Ffineg neu Dwrceg eu hiaith.

Ffurfiau lluosog, diffiniad, brawddeg disgrifiadol, lluniau lliw llawn

Hefyd mae'r swyddi lle mae angen cyfathrebu (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn Gymraeg yn fwy lluosog ac amrywiol nag erioed o'r blaen.

Dydy'r Gymraeg ddim yn defnyddio'r ffurfiau lluosog ar ôl rhifau.