Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llwyddiannau

llwyddiannau

Ar y ffacs a'r ffôn, fe ofynnwyd i'r Bwrdd egluro beth oedd llwyddiannau'r saith mis cynta'.

Bu hon yn flwyddyn dda i gynyrchiadau rhwydwaith BBC Cymru, gyda llwyddiannau arbennig yn y genres rhaglenni cerddoriaeth a ffeithiol.

Roedd rhai llwyddiannau mawr o ran dramâu radio, yn bennaf Cancer Ward ar gyfer Radio 3, a chyflwyno operâu sebon newydd ar gyfer BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru.

Fel Sosialydd da mae hi'n ymhyfrydu llawn gymaint yn ei methiannau ag a wna yn ei llwyddiannau.

Y mae rhai yn gweld gobaith yn llwyddiannau Plaid Cymru mewn etholiadau seneddol megis eleni ym Merthyr Tudful.

Roedd rhai llwyddiannau mawr o ran dramâu radio, yn bennaf Cancer Ward ar gyfer BBC Radio 3, a chyflwyno operâu sebon newydd ar gyfer BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru.

Bu rhai llwyddiannau amlwg, gan ddangos gallu BBC Cymru i gyflenwi'r hyn sy'n apelio at y gynulleidfa Gymreig.

Mae nifer o ffactorau yn gyfrifol am hyn ond un dylanwad pwysig fu'r llwyddiannau nodedig sy wedi arwain at ddisgwyliadau gwahanol ac uwch gan ddysgwyr wrth iddynt gofrestru ar gyfer dosbarthiadau.

I mi, fe gafwyd llwyddiannau pendant o gwmpas Rhodri Morgan yn nhermau'r berthynas sy'n bodoli rhwng cymunedau ffydd a'r Cynulliad.

Yn agos at ddiwedd canrif, pan oedd safonau byw a gwaith wedi gwella tu hwnt i holl obeithion yr ymgyrchwyr cynnar, 'roedd Ieuan Wyn yn ein hatgoffa nad oes ystyr i fuddugoliaethau heddiw na llwyddiannau yfory heb gofio am frwydrau ddoe.

Mae pob mudiad ymgyrchu sy'n ymdrechu i sicrhau newidiadau cymdeithasol o bwys yn gaeth i'w fytholeg arwrol ei hun i ryw raddau: canmolir yr arloeswyr, mawrygir y merthyron, a dethlir yr uchafbwyntiau a'r llwyddiannau.