Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llwyddwyd

llwyddwyd

Mae hi'n egluro o ble rydan ni'n tarddu, a sut y llwyddwyd i greu cymdeithas oedd yn gallu siarad, dadlau a thrafod â hi ei hun.

Trwy undeb a chydweithrediad pawb o'r gynulleidfa, yn frodyr a chwiroydd, llwyddwyd hefyd i glirio'r ddyled oedd yn aros ar derfyn yr holl weithgarwch.

Llwyddwyd i addasu'n gyflym i anghenion cyfnewidiol BBC Cymru a'n cwsmeriaid eraill yn ogystal â chyflawni perfformiad ariannol cryf iawn.

Llwyddwyd i gael cynrychiolaeth wirfoddol ar yr Uned Archwilio Annibynnol.

Llwyddwyd i gael rhai o sêr y cyfryngau i annerch y dorf, canwr pop, actor enwog a chyn-chwaraewr rygbi.

Llwyddwyd i addasun gyflym i anghenion cyfnewidiol BBC Cymru an cwsmeriaid eraill yn ogystal â chyflawni perfformiad ariannol cryf iawn.

Llwyddwyd i symud y dyddiad ymadael hyd Fehefin, dyna'r cwbl.

Trwy gyd-gysylltu a Chyngor Henoed Gwynedd a'r Uned Hybu Iechyd llwyddwyd gyda'r cais wnaed i'r Swyddfa Gymreig i sefydlu swydd hybu iechyd yr henoed.

Er enghraifft, rydym wedi amlygu a blaenoriaethu ein perfformiad wrth ymateb i alwadau ffôn i'r fath raddau fel y llwyddwyd, ym mis Ebrill, i ateb dros 70% o alwadau o fewn tri chaniad ac 80% o fewn pum caniad.

Gwnaeth y ddwy hwylbren lanast ofnadwy o gwmpas y dec, llwyddwyd i gael un ohonynt dros y bylwarc ac i'r môr ond cawsant drafferth gyda'r llall cyn ei rhwymo unwaith eto.

Llwyddwyd hefyd i sicrhau cyllid i gyflogi gweithiwr datblygu llawn-amser i Gyngor Henoed Gwynedd.

Wedi ymdrech fawr, llwyddwyd, o'r diwedd, i gyrraedd y traeth a gwelai pawb y cychod.

Jones, llwyddwyd i gymodi'r ddwyblaid.

Yn nwylo medrus Tony Jones, llwyddwyd i greu yr awyrgylch gynhyrfus briodol yn y rhan gyntaf ac i gael tensiwn rhwng y Ficer a gŵr y Tollau yn yr ail ran.

Llwyddwyd i dderbyn addewid o 100,000 o arian Loteri ond er bod cadeirydd Menter Preseli, y Cynghorydd Lynn Davies, wedi cydnabod ar y rhaglen fod 50,000 eisoes wedi ei wario does dim arian Loteri wedi cyrraedd hyd yn hyn.

Trwy ymroddiad cymdogion a'r gwasanaeth tân llwyddwyd i arbed peth ar y Swyddfa ond ni ellid ei defnyddio am ychydig amser.

Llwyddwyd i gael y Swyddfa Gymreig i roi Statws Cynllunio i'r Iaith.

Llwyddwyd hefyd i dynnu arian sylweddol iawn o'r Trysorlys.