Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llyfrgelloedd

llyfrgelloedd

Nododd fod cymunedau Cymraeg yn cael eu bygwth gan y dirwasgiad a diweithdra, a bod gwasanaethau iechyd a llyfrgelloedd yn cael eu cwtogi.

Trefnir yr wythnos gan Gymdeithas y Llyfrgelloedd i hybu llyfrgelloedd o bob math.

Yn ystod fy nhymor yn fyfyriwr yn y Brigysgol yng Nhaerdydd, yn athro yn Nhonyrefail ac ym Mhenbre, Llanelli ac yn ddiweddarach yn Arolygydd Ysgolion ei Mawrhydi yn y Rhondda y cefais wir gyfle i hel y ffeithiau a hynny oddi ar berthnasau pell ac agos ac o archifdai, llyfrgelloedd a cherrig beddau, a bu'r wybodaeth yn gaffaeliaid ac yn iechyd i'm meddwl a'm hysbryd.

Ei amcan yw hybu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ei holl agweddau a chyd-gysylltu buddiannau awduron, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd, ac hefyd i gynorthwyo a chefnogi awduron.

Os wyf fi'n cael trafferth i ddod o hyd i gopi, beth am y llu pobl nad ydynt yn gyfarwydd â chwilio am bethau mewn llyfrgelloedd?

Ceir crynodeb o'r cynllun mewn pamffled sydd ar gael mewn llyfrgelloedd ac adeiladau'r cyngor.

Cyfieithodd dair nofel o'r Ffrangeg gwreiddiol i'r Gymraeg i'w defnyddio mewn llyfrgelloedd yn unig, a throsodd nifer o emynau a chaneuon o'r Saesneg i'r Gymraeg.