Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llyfryn

llyfryn

credai'r gweithgor fod y llyfryn enghreifftiol o waith disgyblion o'r ysgolion fu'n cyn- dreialu'r gweithgareddau yn werthfawr fel canllaw pellach ar gyfer asesu ac ar gyfer safoni.

Wyddech chwi mai ymgais rhywun i gyfieithu trifle yw, er nas gwelais erioed mewn print, treiffl yw ymgais dila y llyfryn Terman Coginio, Ysgol Addysg Prifysgol Cymru, a 'melusfwyd cymysg' yn Y Geiriadur Mawr.

Mae'r llyfryn yn rhagweld pethau'n mynd o chwith hefyd, achos gall ambell i briodas chwalu cyn iddi ddod at ei gilydd hyd yn oed.

Dyma finnau, wedi darllen llyfryn neu ddau a hanner dwsin o gopi%au o'r Baltic Independent, yn cyrraedd yno i ddadansoddi'r hyn oedd ar droed.

Yr oedd llyfryn yn rhoddi manylion am y cynllun wedi ei anfon at yr aelodau gyda'r rhaglen.

Seiliwyd y llyfryn hwn ar lyfryn a gynhyrchodd Ysgrifenyddiaeth Bwrdd Trysorlys Canada o'r enw Chairing Meetings a seiliwyd yn ei dro ar brofiad helaeth arbenigwyr yn y maes. Sefydlu Fframwaith

Pwnc ar gyfer cyfrol arall - ddifyr a diddorol rwy'n siwr - fyddai sut i ddod o hyd i gariad a chyrraedd y cyflwr o ddyweddio lle mae'r llyfryn hwn yn cychwyn.

Ted Huws, yr Ardd yw'r awdur, ac yn y cyflwyniad i'r llyfryn, dyma a ddywedir - "Ymroes Ted o ddifri i'r ymchwil ar ei destun.

Cefais ef mewn llyfryn a ysgrifennwyd gan L.

roedd llinyn mynegi safbwynt a barn wedi'i hepgor o'r llyfryn cofnod gan nad oedd yn cael ei asesu eleni.

Gellir defnyddio'r llyfryn hwn i ddarparu cofnod o'r trafodaethau yn ymwneud â'ch lleoliad.

Lluniodd aelodau'r gweithdai hyn argymhellion a gyhoeddwyd yn y llyfryn Iaith Ifanc ym mis Gorffennaf.

Cyhoeddwyd llyfryn ganddo hefyd yn trafod methodoleg dysgu cyfathrebol.

Cynhyrchu pedwar o'r wyth llyfryn yn y lle cyntaf

Dylai'r llyfryn hwn wedi'i gwblhau ffurfio rhan o'ch portffolio datblygiad proffesiynol.

Hyfryd oedd gweld y llyfryn bach hwnnw, Mere Christianity, o eiddo C.S. Lewis, yn cael lle mor anrhydeddus ar y silffoedd.

Mae tri phrif ddiben i'r llyfryn hwn: un Bydd ei bum adran yn eich arwain fesul cam drwy'r holl broses o leoliad.

dosbarthwyd y llyfryn hwn i bob ysgol ar gyfer marcio'r tasau.

"PA LE, PA FODD DECHREUAF": yw teitl llyfryn a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n fraslun bywiog a blasus o fywyd a gwaith Dr Roger Edwards, yr Wyddgrug, - un o wyr athrylithgar y ganrif ddiwethaf.

Llyfryn dwyieithog yn cynnwys elfen gref o'r diwylliant Cymreig ynddo

Petai rhywun wedi dod o hyd i'm henw yn llyfryn nodiadau rhyw derfysgwr mi allwn fentro y buasen nhw'n clustfeinio ar fy sgyrsiau ffôn.

Yr un flwyddyn cytunwyd ar ganllawiau i'r seiadau yn y llyfryn, Sail, Dibenion, a Rheolau'r Societies neu'r Cyfarfodydd Neilltuol...

roedd y gweithgor felly'n hollol fodlon bod cynnwys y llyfryn cofnod yn gyflawn ac yn gywir ac yn adlewyrchiad o asesu dilys.

and we trust that we shall be able to give you every satisfaction..." Roedd Willie Solomon yn gobeithio hynny hefyd ar ol darllen y prisiau yn y llyfryn.

Ond fel hyn y disgrifia Bert Isaac y lle mewn llyfryn bach a gyhoeddodd rai blynyddoedd yn ôl:

Diben y llyfryn hwn yw cynnig arweiniad ymarferol ar sut i gynnal cyfarfodydd pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn ffordd fydd yn chwythu bywyd i'r egwyddor o gyfartaledd rhwng y ddwy iaith ac yn rhoi lle teilwng i'r Gymraeg fel priod iaith yn ei gwlad ei hun.

Yno darllenais ddwy gyfrol bywgraffiad Betsi o waith Jane Williams, a minnau eisoes wedi darllen llyfryn Meirion Jones.