Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llygod

llygod

Bob hyn a hyn, brathent eu pennau heibio i'r cilbost, fel llygod mawr yn eu tyllau.

Brysiodd y plant eraill i gyd o'r coridor ac i'w gwersi fel llygod.

Fel llygod, cofiwch,' meddai Iestyn.

Yn ôl un o newyddiadurwyr y Gorllewin, mae un fferm arbrofol yn ystyried bridio jutia conga - llygod mawr - yn fwyd i'r bobl.

Daeth dieithryn rhyfedd yno a dweud wrth y cyngor y gallai ef achub y dref trwy arwain y llygod oddi yno wrth ganu ei bib.

Llygod, cathod, cwn.

Roedded nhw wedi cael trafferth efo llygod y gaeaf cynt, a chawsai nythaid ohonynt wledd Nadolig flasus: degau o sanau gwlân.

Llygod - sgwaters ydyn nhw nid rhai dof - a slygs ac mae'r slygs yn bwyta'r gwenwyn llygod.

Dim llygod yn y cwpwrdd eirio eto, gobeithio!

Bu hynny'n brofiad newydd iddo, ac nid oedd y llygod mawr a fu'n ei anghysuro drymedd nos wedi ychwanegu dim at ei hwyliau.

Yna am dri o'r gloch - y Brenin Sior V yn cyfarch ei ddeiliaid, ac Ifan a'i dad a'i fam, ei fodryb Lydia a minnau yn gwrando'n ddistaw fel llygod.Drwy ein plentyndod hapus treuliodd Ifan, Eric a minnau y rhan fwyaf o'n hamser yn chwarae, un ai ar lan y mor neu ar lan afon Soch.

Rhaid i'r goeden daro yn ôl yn erbyn y llygod a'u castiau drwg.

O, na, meddyliodd Mam, y bali llygod.

Y mae cwningod yn ail da i'r llygod mawr yn eu gallu i epilio'n gyflym ac y mae'r golled a achosant i gynnyrch amaethyddol yn arswydus.

Dangosodd fod llygod a borthwyd ar ginseng am fis yn medru nofio heb ddiffygio ddwywaith gyhyd â llygod na chafodd ginseng.

Gellir prynu llygod mawr wedi eu gwneud o fara mewn siopau a cheir cerfiadau ac arysgrifau ar lawer o'r tai.

O'r blaen buasai'n pwysleisio'r fath gymorth i fynd i gysgu fyddai gwylio'r llygod mawr yn cynnal eu mabolgampau nosol rhwng y styllod.