Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llythrennau

llythrennau

Y pryd hwnnw byddwn yn dechrau eto ar y gwaith o greu geiriau ac ystyr allan o'r llythrennau gwasgarog.

Ydy hithau'n dwad Ddolwyddelan?" "Ydy, yn ôl pob sôn." "A'r un mor barod i frwydro?" "Ia, ddyliwn." "Gwytnwch a rhuddin hil Rhodri ac Owain Gwynedd o Benychain ym mêr yr esgyrn." Yna sibrydodd Elystan o dan ei anadl rhag i'r ddeuddyn arall ei glywed, "Os byth y bydd angen Ysgrifydd arni i ysgrifennu drosti mewn llythrennau cain, fe ŵyr hi at bwy i droi.

Dyma feibl llawer i wladwr a "dim llawer o grap ar y llythrennau% fel Thomas Bartley.

A fydd eu plant yn gwneud eu gwaith cartref mewn llythrennau Rhufeinig ynteu mewn sgript Gyrilaidd, ynteu mewn Arabeg?

Nid gwamalu a fyddai cymysgu'r llythrennau, a'i alw yn 'Aruthr' Oni ddaeth trwy adfyd chwerw heb suro un mymryn, a llwyddo i weithio yn swyddfa'r heddlu, a dod yn rym dewinol mewn sawl maes?

Y seriff yw'r darn bychan ar ben llinellau y llythrennau.

Ar garreg arall, mewn llythrennau cyhyrog, sgwâr, roedd brawddeg syml wedi'i cherfio uwch bedd y bardd Kazys Boruta: `Ewyllys yr awel rydd a chwyrli%o'r goedwig las.' Ymlaen heibio tro yn y llwybr ac roedd cerflun o angel fel petai ar fin codi oddi ar ymyl dibyn.

Swniwch y llythrennau a'r geiriau a welwch ar y sgrîn i'r plant a beth am gyfrif yn uchel? Anogwch a chanmolwch y plant yn gyson.

Gellir dileu llythrennau hefyd trwy osod y cyrchwr i'r dde o'r llythrennau a phwyso DELETE (neu BACKSPACE).

yn naturiol ddigon, yr oedd david hughes yn ymddiddori yn y dechnoleg newydd, a'i freuddwyd oedd dyfeisio telegraff a fyddai'n argraffu negeseuon yn uniongyrchol ar ffurf llythrennau.

Un dunplat oedd hi wedi ei henamelo mewn glas tywyll a llythrennau llwydwyn.

Rhoddodd gychwyn i do ar ôl to o blant, ac yno y dysgais i'r llythrennau, oherwydd yr oedd yr wyddor ar y wal, a gan fod Miss Roberts yn tynnu ymlaen mewn dyddiau, cadwai at yr hen drefn o ddysgu plant i ddarllen yn yr Ysgol Sul.

"Ydi," ebe'i ffrind, "Torrodd y llythrennau "DB" hefo'i gyllell boced ar un o lysiau gorau'r prifathro yn ei dŷ gwydr.

Nid yr un patrwm a geir bob tro wrth gwrs oherwydd bod y llythrennau'n wahanol; y modd y byddwn ni'n trin y llythrennau ac yn cysylltu'r geiriau sy'n penderfynu'r patrwm.

Tynnwyd y disc melyn ag arno'r llythrennau BC oddi ar ddrws ei gell.

Ond anghofiwyd paentio'r to mewn un o'r tai bach dilheintiedig hyn ac arno mewn llythrennau mân, mân, yr oedd yn rhaid ymestyn ar flaenau'ch traed i graffu arnynt, oedd y geiriau hyn: "Os wyt ti'n medru darllen hwn, rwyt ti'n gwlychu dy esgidiau."

Mae'r pentwr llythrennau'n guddiedig rhagom mewn bag, yn gorwedd yno'n ddigyswllt yn disgwyl i rywun roi ystyr iddynt.

roedd y citroe%n hwnnw yn dwyn y llythrennau bi, felly roedd debra yn gwybod bod y car yn dod o o yng ngogledd sbaen.

Wrth ichwi ddechrau teipio bydd y llythrennau yn ymddangos lle mae'r cyrchwr yn fflachio.

Nid yr un llythrennau sy gennym ein dau.

VATILAN DI-EUOG a RHYDDID I VATILAN oedd y slogannau, mewn llythrennau breision cochion, ac un arall o dan rheini'n dweud PC LLONG Y CWD mewn paent glas.

Ar ei ochr roedd rhywun wedi printio, mewn llythrennau breision, y geiriau:

Mari'r melinydd a Llew'r llygoden fydd yn cyflwyno enwau'r cymeriadau a theitlau'r llyfrau yn dechrau gyda'r llythrennau penodol.

Gan fod ffasiwn ddiweddar yr un llythrennau a fu enwau i; wrth gwrs bod gen i ddiddordeb ynddi.

Ond ni hidiai am hyn - safodd yn ddewr yng ng■ydd pawb a darn mawr o brenuwch ei ben, a'r llythrennau WN wedi'u torri ynddo.

Trwy wrando ar storïau cyfle i blant ddysgu llythrennau'r wyddor.

Yn y diwedd mae'n bosibl y bydd rhai llythrennau dros ben na fedrir eu cynnwys mewn gair er inni bendroni'n galed.

PYTHEFNOS YM MHARADWYS dyna oedd y pennawd mewn llythrennau bras ar dudalen papur newydd fy nghyddeithiwr ar y tr┌n.

Fe gynhyrchir y rhai cyntaf drwy gyfuno llythrennau'r chwe phentref ar siawns.

Yr oedd tair 'C' y Caernarvonshire County Council mewn llythrennau duon ar ei hochor hi.

Os yw'r llythrennau i gyd yn gytseiniaid mae ar ben; ac os llafariaid ydynt i gyd gair tila iawn a geir.