Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llythrennedd

llythrennedd

Yn ystod 1999 canolbwyntiwyd ar gynhyrchu adnoddau hyfforddiant ar gyfer cyflwyno strategaeth Llythrennedd a Rhifedd Cymru mewn cydweithrediad âr Cynulliad Cenedlaethol.

meysydd cydnabyddedig hynny megis yr esthetig a chreadigol, mathemategol, corfforol, gwyddonol, ysbrydol a moesol, technolegol, liaith a llythrennedd, dynol a chymdeithasol a maes cartref a'r ysgol.

Ymhlith yr adnoddau mae radio, teledu a gwefannau ar gyfer llythrennedd, rhifedd, daearyddiaeth, y cwricwlwm Cymreig, cerddoriaeth, addysg grefyddol, hanes... mae'r pynciau yn cwmpasur rhan fwyaf o bynciaur Cwricwlwm Cenedlaethol a mwy.

Y mae diffyg hyder a chanfyddiad negyddol o safon iaith, mynegiant a llythrennedd yn perthyn yn agos iawn i'w gilydd.

Ymhlith yr adnoddau mae radio, teledu a gwefannau ar gyfer llythrennedd, rhifedd, daearyddiaeth, y cwricwlwm Cymreig, cerddoriaeth, addysg grefyddol, hanes... mae'r pynciau yn cwmpasu'r rhan fwyaf o bynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol a mwy.

Rhaglen i wella llythrennedd mewn plant 7-8 mlwydd oed.

Mewn rhai achosion, mae anawsterau gallu'n benodol, ac yn effeithio ar gynnydd mewn rhai meysydd o'r cwricwlwm, megis llythrennedd, yn fwy nag eraill.

Yn ystod 1999 canolbwyntiwyd ar gynhyrchu adnoddau hyfforddiant ar gyfer cyflwyno strategaeth Llythrennedd a Rhifedd Cymru mewn cydweithrediad â'r Cynulliad Cenedlaethol.

Tair rhaglen fywiog i hybu llythrennedd trwy gyfoethogi iaith.

Adnodd arbennig i hyrwyddo llythrennedd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1.

Mae'r gêmau wedi'u cynllunio i ddatblygu ystod o sgiliau sylfaenol llythrennedd a rhifedd, ynghyd â sgiliau trafod llygoden wrth iddynt ddatblygu medrusrwydd llaw a llygad.

Wrth ddatblygu cynnwys y cwricwlwm ym maes iaith a llythrennedd, er enghraifft, fe fydd athrawon yn sicrhau bod y plant yn dysgu am ac yn cael profiad o

Mae llythrennedd, rhifedd a sgiliau TGCh yn rhan hanfodol o agenda BBC Cymru.