Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lolfa

lolfa

Mihangel Morgan Cathod a Chwn, Y Lolfa.

Mae llyfrau'r Lolfa yn cael eu disgrifio yn y Llais Llyfrau cyfredol fel pethau iwtilitaraidd o ran eu gwneuthuriad.

Ers 1967 mae'r Lolfa wedi bod yn cyhoeddi nofelau a'r ffuglen newydd mwyaf cyffrous, cerddoriaeth, barddoniaeth answyddogol a chyfresi o lyfrau cwbl wreiddiol i blant.

Nawr, roedd ganddyn nhw lolfa, ystafell fwyta, tair ystafell wely, cegin a thy bach.

Gwthiais yr arian dros y ffens, a rhyddhad mawr oedd ei gweld hi a'r plant yn ymuno â ni yn y diwedd yn y ciw olaf cyn y lolfa ymadael.

Eleni, mae clamp o goeden yn sefyll yn browd yn ein lolfa da Santa yn ei choroni yn hytrach na'r angel arferol.

Gyda chyflymdra brawychus troes y llong fawr ar ei hochr a thaflwyd pobl ar draws y lolfa fel doliau clwt.

Gan fod Cardi wedi lladd bron i bob planhigyn yn y ty - gan arbenigo mewn planhigion Yukka - maen amlwg nad oes caniatad iddo ef fynd i'r lolfa o gwbl pan fyddwn ni allan neu byddai'r goeden yn ufflon.

Ar ôl cinio aeth y ddau i'r lolfa am goffi ac yno roedd nifer o bobl wedi ymgynnull, yn eu plith amryw o Wyddelod lleol gan gynnwys offeiriad llawn hwyl.

Cais llawn - adeiladu 'booster' i gronfa ddŵr presennol Cais llawn - lolfa haul yng nghefn tŷ rhes Cais llawn - estyniad i swyddfeydd Cais llawn - newidiadau mewnol ac allanol i Neuadd y Dref a chreu canolfan dehongli ar y llawr isaf Cais adeilad rhestredig - newidiadau mewnol ac allanol i Neuadd y Dref a chreu canolfan dehongli ar y llawr isaf (ii) Hysbysu'r Bwrdd Trydan nad oedd gwrthwynebiad i'r cais canlynol am linellau trydan:- Cais llawn - ail-leoli llinellau trydan

Roedd y gwesty yn un deg llawr ac ar ben grisiau pob llawr roedd yna lolfa.

Dywedodd Lefi Gruffudd ar ran Y Lolfa fod y gyfrol yn rhoi golwg ffresh o Gymru a'r Gymraeg.

Cerddodd i mewn i'r lolfa ac edrych o gwmpas mewn anghrediniaeth.

Y mae ambell sefydliad yn blodeuo yn yr anialwch, serch hynny, megis tū bach diddorol yr Hen Lolfa y Nhalybont.

Un noson wedi i mi a fy nhramps ddod yn ôl dyma ni'n eistedd yn y lolfa i gael coffi cyn mynd i'r gwely, ac o dipyn i beth dyma hi'n troi yn stori ysbryd.

Ydy wir mae'r Dolig wedi cyrraedd an lolfa ni yn edrych fel paradwys Nadoligaidd.