Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

losgi

losgi

`Mae undod Arabaidd yn dibynnu ar genhedlaeth newydd'; `Ni yw'r genhedlaeth i wneud hyn oherwydd ni yw cenhedlaeth y dicter'; `Rhaid i ni gael chwyldro i ennill rhyddid i'r byd Arabaidd'; `Dylai America losgi yn uffern'.

Ond nid damwain na throsedd mo hyn ond un o hen arferion McDonaghs, Wards, Barretts a thylwyth tinceriaid Iwerddon o losgi trigfan yr ymadawedig.

Yn naturiol mae'n beth anlwcus iawn i dorri ywen neu i losgi'r pren.

Bydd ymarfer corff yn ennyn eich corff i losgi mwy o egni.

Bydd ymarfer corff yn eich helpu i golli pwysau drwy losgi caloriau ychwanegol.

Tenau yw plot y nofel ac mae'r rhan fwya' o'r llyfr yn ceisio crynhoi gwahanol safbwyntiau a daliadau ynglŷn â'r ymgyrch losgi.

Mae pren gwastraff yn cael ei losgi i wresogi'r adeiladau ac mae'r glaw yn cael ei ddefnyddio hefyd yn ein toiledau, meddai Rhodri Clwyd Griffiths, Swyddogol Gwyddoniaeth.

Rhestr siopa sydd yma mewn gwirionedd, rhestr o ymatebion pobol i'r ymgyrch losgi.

Câi driniaeth mewn ysbyty ar ôl pob curfa, ond nid oedd dim tynerwch i'w gael yn y fan honno ychwaith--mae'n disgrifio fel y câi ef, a rhyw ugain o ddynion eraill oedd yn dioddef gan effeithiau fflangellu, eu gyrru fel anifeiliaid gwylltion i'r môr bob bore er mwyn i'r dwr hallt losgi'r briwiau.

Gwrthdystio yn Prâg wedi i Jan Palach ei losgi ei hun i farwolaeth mewn protest yn erbyn goresgyniad Rwsia.

'Dylai America losgi yn uffern.' [LLUN transp.

mae'r huddygl a gynhyrchir wrth i fflam y gannwyll losgi, neu wrth losgi bensen, yn ffynhonnell bwysig o'r ffwlerenau yma.

Mae ymarfer corff yn rheolaidd yn eich helpu gyda diet dda ac mae o gymorth arbennig gan ei fod yn annog i fraster gormodol gael ei losgi, yn hytrach na meinwe cyhyrau.

Mae'n anffodus i losgi'r pren gwyrdd a bydd marwolaeth yn sicr o ddilyn os gwneir hyn.

Ar Emma 'roedd y bai am i'w chartre gael ei losgi oherwydd fod arni arian am gyffuriau i gang leol.

Nhw oedd yn gyrru'r Gwylliaid i losgi cnydau a dwyn eu da.

Daeth yr hanes i glyw ffotograffydd newyddiadurol ond pan aeth ef yno i dynnu llun y graffiti, roedd y t erbyn hynny wedi cael ei losgi i'r llawr.

Roedd y gwallt coch oedd ganddo yn gymorth iddo gadw'r goelcerth i losgi.

Peidiwch ag anghofio ymarfer corff yn rheolaidd - dylai chwarae rhan hanfodol mewn unrhyw raglen colli pwysau gan ei fod yn helpu i losgi caloriau.

Cymer ychydig ohono eto a'i daflu i ganol tân a'i losgi; bydd tân yn lledu ohono i holl dŷ Israel.

Fe ddigwydd hyn pan fo'r awyrgylch mewn Gwasanaeth lacha/ u yn un sy'n peri i'm calon losgi ynof â chariad at yr Iesu.

Ai ei hunig amcan yw cefnogi ymgais yr IRA i roi terfyn ar oruchafiaeth Llundain yn Ulster trwy losgi, bomio a saethu?

Ar ben hynny, roedd yn wybyddus fod Neo-Natsi%aid yn cwrdd yn aml i feddwi ac i ganu caneuon Ffasgaidd ar lain o dir y tu ôl i'r t yr oeddent yn y man i'w losgi.

Mae Alun Ifans, sy'n newyddiadura ar gyfer papur bro Y Cymydog, yn penderfynu dilyn trywydd stori'n fwy trwyadl na'r arfer, ar ôl i dŷ haf gael ei losgi yn y cyffiniau.

Ni ddylid dod â'r pren i'r tŷ ac ni ddylid ei losgi - yn wir, ni ddylid ei thorri o gwbl.

Wrth glywed Llais y Llosgwr mae'r awdur Dafydd Andrews yn cymryd un o ddirgelion mawr y blynyddoedd diwetha' - yr ymgyrch losgi tai haf - a'i gweu i mewn i nofel synhwyrol a synhwyrus.

Fel gweddill ei deulu agos, cyrhaeddodd Mark Gwmderi yn 1993 ac er fod gweddill y gymuned yn ei gasu ceisiodd Hywel Llewelyn weld y gorau yn Mark ond talodd Mark ei garedigrwydd yn ôl drwy losgi car Hywel a dwyn ei draethawd ymchwil.