Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lwfansau

lwfansau

Dynodir y canlynol fel cyfrifoldebau arbennig am ba rai y telir lwfansau cyfrifoldeb arbennig yn unol â'r cynllun hwn ynghyd â symiau'r lwfansau:-

rhoddir Lwfansau Rheolaeth Anghenion Arbennig ar gyfer cynlluniau unedau ail-osod datblygol.

Y mae hyn yn arbennig o wir am unrhyw newidiadau yn ymwneud â'r dreth incwm, naill ai yng nghyfraddau'r dreth, neu yn y lwfansau personol.

Dynodir y canlynol fel dyletswyddau cydnabyddedig i bwrpas talu lwfansau presenoldeb yn unol â'r cynllun hwn, sef:-