Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mabon

mabon

Cyfeddyf hi 'fod ynddi bethau sy'n dal yn dywyll i mi, er pob ymdrech i'w deall yn iawn' ac meddai Gwenallt gynt, 'mae symboliaeth ei soned 'Mabon' dipyn yn dywyll i mi'.

Eto cyfyd damcaniaeth Branwen Jarvis anawsterau: yn yr ail bennill, os Crist a olygir gan 'Arthur Iôr' sy'n arbed Mabon ac yna rywsut yn peri ei fwrw i 'fydafon geol y gelyn' yna ni ellir gwneud synnwyr o'r peth.

Efalla' am fy mod i ar y pryd yn darllen Alun Mabon." "Ceiriog?" "Ia..

Y newyddion cyffrous o gyfeiriad MC Mabon ydy y bydd yna albym newydd sbon cyn diwedd y flwyddyn - edrych ymlaen yn barod.

Branwen Jarvis a ymaflodd â'r gerdd anhawsaf oll yn y gyfrol hon, sef 'Mabon'.

Cafwyd cadarnhad fod MC Mabon aka Gruff Meredith yn ôl yn y stiwdio yn gweithio ar fwy o gynnyrch yn barod a hynny prin fisoedd wedi rhyddhau ei albym gynta lwyddiannus.

Er mai grwpiau indie a geir gan amlaf, fel Zabrinski a Derrero, yr ail artist i ryddhau sengl oedd MC Mabon sy'n golygu fod cerddoriaeth hip-hop hefyd yn rhan o agenda Boobytrap.

Cyflwynodd Mabon a Ffederasiwn Glowyr De Cymru dystiolaeth fanwl am weithredoedd bwystfilaidd y polîs, ond yn wastad cawsant ateb pendant a boneddigaidd oddi wrth Churchill: 'Na', nid oedd sail ddigonol i gyfiawnhau cynnal Ymchwiliad Cyhoeddus.

Yn sicr mae Mc Mabon yn haeddu cydnabyddiaeth am y gerddoriaeth arloesol mae o'n ei gynhyrchu.

Cynigiodd Branwen Jarvis mai SL ei hun yw Mabon, yn hanner cant oed, yn edrych yn ôl dros 'ddau chwarter canrif ...

Ac mae'n gweld Cai a Bedwyr, Mabon ac Eiddoel yn ddeuoliaethau hefyd.

Ac mae CD MC Mabon yn dda hefyd.

I mi, nid barddoniaeth, ond rhigwm annealladwy oedd 'Senedd i Gymru', a rwdl-mi-ri nad oedd yn Gymraeg oedd 'i rawt cachaduriaid trwch / Cymru boluglot flotai.' Yr oedd 'Emma%ws' a 'Mabon' yn fwy astrus fyth, ac felly maent hyd heddiw.