Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mac

mac

Cyn cychwyn ar y pecyn hwn fe ddylech fod yn gyfarwydd â'r pethau sydd yn cael eu gwneud yn y Mac Basics Tour gan gynnwys: defnyddio'r llygoden; ymwneud â ffeiliau.

Yn 1988 symudodd hi a'i merch, Kirstie, i fyw ar stad y cyngor yn Maes y Deri, a daeth Mrs Mac yn rhan o chwedloniaeth Cwmderi.

Edrychwch ar eu gwefan i gael hyd i'r fersiwn rhad ac am ddim, e.e. RealPlayer 7 Basic neu RealPlayer G2, gan sicrhau eich bod yn dewis y fersiwn priodol ar gyfer PC neu'r Mac.

Y tro hwn gadawodd Kath a'r teulu ond aeth pethau o chwith iddo wrth i Mrs Mac adael am Tenerife hebddo.

Fel gwobrau, roedd gennym ddau gyfrifiadur i-Mac DV.

Y mae dwy ysgol yng Nghymru wedi ennill cyfrifiadur i-Mac DV mewn cystadleuaeth i ddylunio safle gwe a drefnwyd gan BBC Cymru'r Byd.

O'r rhain y daeth hadau'r blodau gwylltion y mac'r goedwig erbyn hyn yn enwog amdanynt.

Fin nos daeth Mac ataf yn llawn cyffro i ddweud ein bod ni'n dau i ymadael yfory.

'Roedd Mrs Mac a Glan wrth eu boddau ond byr fu'r hapusrwydd.

'Roedd Mrs Mac yn benderfynol o gael erthyliad ond llwyddodd Glan i'w pherswadio fel arall ac yn 1994 ganwyd ei thrydydd plentyn, Daniel.

Mae Justin, bachgen 13 oed, wedi cael ei adael ar ei ben ei hun ar fferm ei ewythr Mac a phan fo'r arth grisli, sydd wedi lladd anifeiliaid ffermydd cyfagos, yn lladd anifail sydd yn annwyl iawn i Justin, mae o am ddial.

Yn anffodus daeth gwr cynta Mrs Mac, Charlie, gyda Kirstie.

Daeth Glan Morris i fyw ati fel lojer ond yn fuan iawn 'roedd y ddau'n gariadon a Mrs Mac wedi llwyddo i gael Glan i ddechrau mwynhau bywyd.

Gadawodd Cassie Teg cyn Nadolig 1998 a rhedeg i ffwrdd at Mrs Mac.

Yn 1995 darganfu Mrs Mac fod Glan yn diodde o ganser.

'Roedd Charlie'n llofrudd ac mewn ffrwgwd gyda Mrs Mac ar do capel lleol disgynnodd Charlie i'w farwolaeth.

Llwyddodd Kath i amharu ar yr hapusrwydd hwnnw a daeth tro arall ar fyd Mrs Mac pan ddychwelodd Kirstie i'r Cwm yn haf 1997.

Nid oes angen llwytho i lawr unrhyw fersiwn y talwyd amdano o RealPlayer megis RealPlayer Plus i wylio neu i wrando ar ffeiliau RealMedia ar unrhyw un o wefannau'r BBC. Edrychwch ar eu gwefan i gael hyd i'r fersiwn rhad ac am ddim, e.e. RealPlayer 7 Basic neu RealPlayer G2, gan sicrhau eich bod yn dewis y fersiwn priodol ar gyfer PC neu'r Mac.

Mae Mrs Mac wedi dychwelyd i'r cwm ddwywaith ers gadael.

Mae'r Athro Mac Cana wedi sên am bwysigrwydd Manawydan, gan awgrymu bod y cymeriad hwn yn mynegi barnau yr awdur ei hun.

Ar ôl marwolaeth Glan arhosodd Cassie a Teg yng Nghwmderi i helpu Mrs Mac i redeg y Deri Arms a phan benderfynodd Mrs Mac adael am Tenerife yn 1997, prynodd Teg a Cassie'r Deri.

O dipyn i beth 'roedd ei bywyd yn parchuso a bu cryn ffrwgwd rhyngddi hi a Glan wrth i Mrs Mac geisio mynd yn ôl i weithio yn y busnes sgrap.

Yn 1988 y cyrhaeddodd Derek Jones Gwmderi ac ar y pryd 'roedd yn gweithio fel gwas i Mrs Mac.

Closiodd Mrs Mac a Dyff eto a phenderfynodd y ddau adael y cwm.

Ond 'roedd bihafio yn rhy anodd iddo - cafodd affêr gyda Sharon, cariad Mark, ac yna affêr arall gyda Mrs Mac.

Wedi wyth awr a deugain o gellwair â'r syniad difyr i ni gael ein symud i wersyll gorffwys, cafodd Mac a minnau ein gwysio'n sydyn o flaen swyddog yn y Gott Wing.

Cafodd Mrs Mac ailgynnig ar hapusrwydd yn 1997 pan ddechreuodd gael affêr gyda Dyff.

Hanes MAC a'r FWA, a fu'n herio llywodraeth Lloegr yn y 1960au.

Methu â chysgu llawer yn ystod y nos, er i Mac gysgu fel llo, set bren neu beidio.

Priododd y ddau yn 1991 a hynny er mwyn cael Mrs Mac allan o drafferth gyda chwmni yswiriant.

Mae'n hanfodol eich bod yn sylweddoli mai chwi fydd yn gorfod gwneud y gwaith ac mai'r ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn fydd trwy ymarfer ac arbrofi a chynhyrchu darnau o waith ar y Mac.

Ar y funud ola penderfynodd Mrs Mac fynd ei hun.

CYFLWYNIAD I BROSESU GEIRIAU A DYLUNIO AR Y MAC Amcan y pecyn hwn yw rhoi cyflwyniad ichwi i brosesu geiriau a dylunio; bydd hyn yn eich galluogi i baratoi taflenni gwaith etc.

Gyda help Derek achosodd Mrs Mac ddamwain ddifrifol a chafodd ei charcharu.

Mae'r cyfrifaduron i-Mac DV yn cynnig 64MB o RAM, 10GB o gof ar y ddisg galed, a phrosesydd o 400MHz.

Mae Colm Mac Eochaidh, y cyfreithiwr a roddodd gychwyn i'r gyfres o ddatgeliadau wrthi'n sefydlu plaid newydd.

Os edrychir ar astudiaethau Idris Foster neu Proinsias Mac Cana ar y chwedl, neu ar lyfr Kenneth Jackson ar The International Popular Tale and Early Welsh Tradition, fe geir llawer o ddadansoddiadau motifaidd, yn olrhain y themâu ystoriol sydd yn y gwaith, ac yn gwerthfawrogi dawn dweud y cyfarwydd(iaid) a'i lluniodd a'i goethi.

Unwaith y byddwch yn gyfarwydd â'r cymhwysiad fe gewch weld bod cymwysiadau eraill yn hawdd i'w defnyddio; dyma un o gryfderau mawr system y Mac, mae cymwysiadau gwahanol yn gweithio mewn ffyrdd tebyg i'w gilydd.

Yn 1987 y daeth Mrs Mac i ardal Cwmderi ac yn syth 'roedd ynghanol ffrwgwd gyda Dic Deryn ar ôl iddo ddechrau busnes sgipiau mewn cystadleuaeth â hi.