Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

madam

madam

Ei fwriad oedd ei bachu wrth iddi ddod allan, ond yn amlwg roedd madam wedi rhag-weld ei gynlluniau ac wedi gofalu bod ganddi gwmni.

Tuag amser cinio, roedd hi madam wedi dod at ei hunan dipyn yn ei ffordd galed, gomon i hunan.

Be ydi Madam Wen?' Ond cyn i ni ateb torrodd un o aelodau'r Bwrdd ar draws, 'Mr Llywydd.

Yr oedd achosion eraill tros y rhwyg hefyd, fel anghydweld athrawiaethol rhwng Harris a Rowland a chred Harris fod Madam Sydney Griffith yn broffwydes.

Puccini yn cyhoeddi Madam Butterfly.

'Madam Wen?

Mi basiais, er gwaethaf Madam Wen, a derbyniwyd fi'n ymgeisydd am y weinidogaeth.

Tenor ardderchog oedd Ivor Thomas, ac rwy'n cofio ei glywed yn canu mewn cyngerdd a arferai fod yn rhan o Eisteddfod Mon, gyda Madam Rosina Buckman (a gafodd ei chladdu yn Sir Fon, lle mae Atomfa'r Wylfa, a lle y buont yn deud i rywrai clywed canu).

'Roeddwn i wedi bod yn darllen Madam Wen ac wedi cael blas eithriadol ar y nofel gampus honno.

Madam Wen.' Edrychodd yn ddryslyd arnaf am funud.

Nofel ydi Madam Wen.