Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

malcym

malcym

Huws!' eglurodd Malcym tae o erioed wedi gweld y fath odrwydd yn ei fywyd o'r blaen.

A dyna pam yr oedd Malcym yn gorfod cario pwcedeidia o ddŵr o'r tap yn y sied ddefaid ar draws yr iard i'r camal sychedig yn y beudy.

Y drwg mwya oedd fod Malcym erbyn hyn wedi dechra ymddiddori rhyw gymaint yn ei waith.

'Be ti isio!' neidiodd Ifor gan rythu ar Malcym mewn cymysgadd o ddychryn a blindar.

Agorodd Malcym y tap.

A'r funud honno, fel tae o'n gneud ati, ymddangosodd Malcym yn chwil o ganol y das wair, yn pesychu, tagu, tishian, rhochian, poeri a mygu am yn ail.

Fedrai Malcym ddim disgwyl i gael bod yn hen.

Roedd Malcym ynta'n gweddi%o bob dydd y byddai'r fuwch wedi bwrw'i llo cyn iddo fo gyrra'dd ei waith.

Cafodd Malcym rybudd i gadw golwg ar y fuwch bob yn ail a phorthi'r gwartheg.

'Os na'm dŵf!" gwaeddodd Malcym a rhedag ar ôl Ifor i'r sied ddefaid.

ebychodd Ifor yn flin hefo'r fuwch a Malcym ac aeth i roi seilej i'r gwartheg yn y sied.

Felly, yn lle gofyn cwestiyna fel o'r blaen, roedd Malcym wedi dechra mynd yn feirniadol iawn.

Roedd mynd i'r Coleg Amaethyddol, un d'wrnod yr wsos, wedi gadael ei ôl ar Malcym.

'Gin fi ffost beit, Mf Huws!' a chwythodd Malcym i'w ddyrna a dawnsio o un droed i'r llall yn ei siacad ledar ddu nad oedd hyd yn oed yn cyrraedd ei fotwm bol.

'Mae'n chwaftaf i naw, Mf Huws,' atebodd Malcym hefo'i ddwylo o'r golwg yn ei geseilia a'i ddannadd yn clecian.

'Dydy'f fuwch byth wedi dwad a llo, Mr Huws' ychwanegodd Malcym yn sylwgar.

Ond baglodd ar draws pwcad ddŵr y fuwch a adawsai Malcym yn union lle y gollyngodd hi y tu allan i'r beudy.

'Oef, yndydi Mf Huws.' chwythodd Malcym gymyla mawr o agar o'i geg ar war Ifor.

Lwcus fod gan ei Nain o ddigon o fodd i fancio'i phensiwn bob wsos, neu yn ôl a blaen ar fws y bydda Malcym.

Parciodd Malcym ei foped yn ymyl car rhydlyd Ifor, yn y garej, orffan ei smôc.

'Ma'f lechan 'na uwchben dfws beudy yn befig, Mr Huws,' pwysleisiodd Malcym.

Fa'ma neu Libfafi.' atebodd Malcym wrth dynnu ar ei sigaret yn cŵl.

Ond doedd Ifor ddim wedi aros i ddisgw'l am atab Malcym.

'Bofa, Mf Huws.' a dechreuodd Malcym chwerthin.

Neidiodd Malcym fel mwnci o flaen y tractor.