Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

manon

manon

MANON, GWENAN A GWYN - Stori Fer gan Dafydd Arthur Jones

Mae hi'n gwbl gwbl gyfoes." Fydd Manon Rhys ddim yn newid llawer ar Cwmglo ar gyfer cynulleidfa fodern.

'Heb gael amsar i ddarllan y sgript mae'n siŵr', a mentrodd Manon ymhellach: 'Dynas brysur ydi hi.'

Ac mi fyddaf yn rhyfeddu at y goeden hon bob blwyddyn gan na wn am unrhyw goeden arall sydd yn blodeuo cyn deilio sef mynd yn hen cyn bod yn blentyn!Y Ferch Dawel - Manon Eames (tud.

Yn awr, wrth i ferch Kitchener Davies, Manon Rhys, baratoi at addasu Cwmglo ar gyfer y llwyfan modern, mae yna nofel a drama arall a allai siglo'r sefydliad.

Oedodd Manon, ond cyn iddi fedru dweud rhagor, fe dorrodd ar ei thraws.

Gorfu i Manon edrych yn dosturiol arno, a hynny er gwaetha'r ffraeo a chodi cnecs.

Ond yna cofiodd am rybudd Manon ac ymbwyllodd.

Ar wahân i ffilmiau Saesneg mor wahanol i'w gilydd â My Beautiful Landrette a Howard's End a sawl un arall, fe fyddai rhai'n dadlau mai'r ffilm Ffrengig, Manon des Sources, oedd un o ffilmiau mawr yr wythdegau mewn unrhyw iaith, ac yr oedd honno'n ffilm hynod o lenyddol.

"Cam ddehongliad oedd e,' meddai Manon Rhys.

gofynnai Manon wrth wnedu ryw osgo i hel y llestri ynghyd.

Pydrodd Manon yn ei blaen.

Doedd Manon yn gwybod fawr am y busnes, ond daliai yn fwy gobeithiol na'i chymar: 'Dwi'n sicir y bydd 'na atab.

Cofiai Manon yn iawn am y noson pan ddechreuasai Gwyn ladd ar rai o gnhyrchwyr amlyca'r Gorfforaeth.

I Manon Rhys a Hywel Teifi Edwards fel ei gilydd, roedd y beirniaid wedi methu â deall neges Kitchener Davies.

Roedd o wedi bod ar fai yn gwrthod gwaith, meddyliai Manon.

Cododd Manon ei llaw bron yn reddfol a bodio plygion ei gŵn nos.

Yr oedd Gwyn yn llygad ei le ond feiddiai Manon ddweud yr un gair.

Doedd Manon yn hidio fawr am Isan 'chwaith, ond doedd hi ddim am roi rhagor o lo ar y tân a chynhyrfu Gwyn yn waeth.

'Dwi'n dy gofio di'n taeru efo fo sawl gwaith,' meddai Manon, 'hen fêts col a'r chwara' di mynd yn stêl.

Clywodd manon yn 'stwyrian a throes yn ei ôl.