Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

map

map

Gall y Ddraig Goch wisgo'i chlocsie yn hy ac yn dalog - mae ei dawnsio gwerin ar y map - Map y Byd.

Yn ôl y cyrff sy'n hybu ffilm yng Nghymru, fe fydd yn rhoi'r wlad ar y map sinema rhyngwladol ac yn dod ag arian a gwaith i ardaloedd o Ben Llyn Gaerffili.

Pwy ydy ..." "Gan bwyll rŵan, was," meddai Henri, gan syllu ar y map o'i flaen i guddio'r cysgod o wên oedd ar ei wyneb.

Wrth iddi ddilyn y map arbennig mae'n dod ar draws trysor arbennig iawn - crwban môr sydd ar goll ac angen ei achub - a dyna'n union mae Megan a'i thaid yn ei wneud drwy fynd a fo i'r Sw Môr er mwyn iddyn nhw ei anfon adre i Ganolbarth America.

Y mae digon o ôl y bobl hyn yn y sir hon, a hwy fyddai'n byw yn y dinasoedd caerog a ddangosir ar y map.

Yr oedd y disgyblion wedi paratoi map mewn tri dimensiwn yn dangos y mannau pwysig yn hanes y gwr pwysig yma.

"Oes gen ti fap a Phren mesur?" "Oes, dacw fo." Roedd map crand iawn gan Lludd yn hongian ar y pared.

Os edrychwch chi'n fanwl ar y map ar raddfa fawr ar y dudalen nesaf, fe ddylech fedru gweld ystumllyn.

neu hyd yn oed fap o Iwerddon a thelyn Guiness, yn ddelweddau Pop mewn modd na fu'r map o Gymru erioed'.

Oherwydd hynny, rydym wedi cynnwys cyfleuster chwilio a map o'r safle. Gellwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio i ddod o hyd i dudalennau unigol drwy glicio yma.

Dengys y darluniau ar y map ddatblygiad ffurfiau'r groes a geir ar feini yn y sir.

Mi ddaw gwlad fach Urmyc yn fwy clir ar y map yn y diwedd - wel, mae hi'n bownd o ddod yndydi, os can nhw wared ar yr holl niwl yna sydd wedi bod yn llesteirio eu datblygiad a'u gwelediad?

Gwelai Shelagh Hourahane ffrurf gwraig yn y map, yn hudolus ond wedi'i hysbeilio.

Lawer tro y clywais nhad yn dweud ei fod am anfon map i Manweb er mwyn iddyn nhw ffeindio'i ffordd i Fodffordd.

Flynyddoedd wedi hynny daeth i'm sylw fod yr enw 'Pennar' i'w weld ar y map hefyd yng nghyffiniau tref Penfro ei hunan.

Yr orgraff uchod a ddefnyddir yn gyson ar bob map cyfoes a dyma hefyd sut y bydd pobl yr ardal yn ynganu'r enw.

"Mi glywais fod Monsieur Leblanc yn hael iawn y dyddiau yma," gwenodd, gan agor y map ar y gwely.

Fel y dengys y map, y mae Ceredigion yn weddol gyfoethog mewn olion Oes y Pres.

Ceir syniad am olwg un o'r dinasoedd hyn oddi wrth y darlun sydd yng nghornel y map (t.

Ceir darlun dychmygol o fynachlog Geltaidd ar y map.

Mae'r map yn darlunio deng mil o flynyddoedd.

Mae ffilmiau epig a hanesyddol yn boblogaidd nwan ac mae llwyddiant Hedd Wyn wedi rhoi Cymru ar y map fel lle sydd â golygfeydd gwledig dramatig ac wedi profi bod gynnon ni adnoddau ac arbenigrwydd i'w cynnig." Mae gan Gyngor Gwynedd staff arbennig sy'n canolbwyntio ar geisio profi bod heip Sgrîn Cymru yn wir.

Gyrru 'mlaen at y bont Wyddelig dros yr afon gerllaw i ffermdy gwag Llannerchirfon (Llannerch Yrfa ar y map OS).

Weithiau trawsffurfiai'r map yn gorff, gan awgrymu celain, neu gorff o bobl â'r un diddordeb.

A phwy na chofia laid Abergwaun, a'r deunydd ysbrydoledig a wnaeth Paul Davies ohono, sef map tri dimensiwn o Gymru?

Map 1:25,000 o ardal yn Eryri; rhwymiad gwrth-ddr.

* "Doeddwn i ddim yn sicr lle i droi ffwrdd oddi ar y draffodd felly ceisiais estyn map o'r 'glove-compartment'.

Dyma'r union beth hwyrach i osod y lle cyntefig hwn ar y map.

Comisiynwyd y map mwyaf ohonynt gan Ddr Cymru a saif ger Llyn Alaw ym Môn.

Ysgrifennwch labeli ar y map yn dangos beth oedd prif effaith y llifogydd ar Llanrwst a'r cyffiniau.

Mae digon o fwyd yno i sicrhau Nadolig Llawen i bawb o drigolion y dref yma." Arhosodd am ychydig i'r ddau arall gael cyfle i astudio'r map yn fwy manwl.

Oherwydd hynny, rydym wedi cynnwys cyfleuster chwilio a map o'r safle.

'Roedd un ohonom yn gyrru, ac un yn dilyn y map, tra cysgai'r trydydd yng nghefn y car.

Yn dilyn hyn arddangoswyd y map yma yn lleiandy Caergybi.

Ymhen rhyw filltir dda, cyrraedd Carreg Rhita (Carreg yr Adar ar y map).

Dengys darlun carreg Rhuddlan sydd ar y map yr hiciau a dorrai'r Gwyddelod ar ochrau'r meini, dyma'u dull hwy o ysgrifennu.

Rhywle mewn ystafell ddirgel yn y Swyddfa Ryfel yn Llundain bu dynion yn gwyro uwch map o fynydd-dir Cymru, ac wedi astudio'r tirwedd a chyfrif erwau, daethpwyd i benderfyniad.

Mi fydd plant yn siwr o hoffi'r atodiad yng nghefn y llyfr - sef map "go iawn" o'r byd yn dangos Cymru a Chanolbarth America.

"Ac yn y fan yma mae anrheg Monsieur Leblanc i'r gelyn." Trawodd Henri ei fys ar y map mor wyllt fel y bu bron iddo dorri twll yn y papur cras.

Ac mae'n siwr o roi Gwynedd a Chymru gyfan ar y map yn yr Unol Daleithiau a thrwy'r byd i gyd.