Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

marian

marian

Achosodd y digwyddiad hwn lawer o dristwch yn Marian Glas, Môn, ac ym Mhwllheli, lle'r oedd y mêt a'i wraig yn byw.

'Fydd petha'n well 'leni, gei di weld.' Cysurodd Marian ei gŵr yn obeithiol.

Gwelwch dystiolaeth o nerth y lefiathan wrth gerdded i fyny at geg y cwm, yn bonciau o gerrig, powlenni mawnoglyd rhyngddynt a marian terfynnol o gerrig dwad, graean a phridd o'r tu cefn i'r hwn y crewyd y llyn bas.

'Rhyfadd 'de.' meddai Marian, y wraig, rhwng ei dannadd a'i thôst a'i marmalêd, wrth droi tudalenna'i dyddiadur.

'Lwcus eich bod chi wedi galw nawr, ficer,' meddai Marian.

Mudodd athrawes ifanc o'r enw Marian Richards o sir Gaerefrog i gymryd swydd mewn ysgol ym Mae Colwyn gan ymaelodi yn Salem.

Cyfieithiad talfyredig yw'r canlynol o araith o roddodd MARIAN

Y ficer oedd yn sefyll ar y trothwy Sut mae e erbyn hyn, Marian?' gofynnodd yn brudd O ficer, dewch i mewn.

'Un neu ddau o bethe i chi oddi wrth Meri 'co,' meddai a gwthio heibio i Marian Dafis a chario'r bocs i mewn i'r gegin a'i osod ar y bwrdd.

'Ma siŵr!' Y funud wedyn gwaeddodd Marian nad oedd diferyn oddŵr yn y tŷ!

John, ddylech chi ddim!' oedd ymateb Marian Dafis.

'Siwr o wneud, Marian, siwr o wneud.' A chyda hynny, gadawodd John Williams Syfydrin y tŷ a brasgamu tua'r cerbyd.

Cronnodd deigryn yn llygad Marian.

Edrychai o'i gwmpas yn nerfus rhag ofn i Marian ddod.