Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

martha

martha

Dyma fe'n moesymgrymu i gyfeiriad Martha Arabela.

'Dewch i ni glywed unwaith eto y rhestr trosedde,' gorchmynnodd Martha Arabela.

Agofion am Bentraeth - Y diweddar Mrs Martha Parry Teulu'r Pandy, Pentraeth Yr oedd yn y Pandy dri o blant, dwy ferch a mab a ddaeth yn enwog fel canwr, a dwyn clod i'w deulu a'i ardal a Chymru.

Mae Elin yn ymweld â chartre'r henoed ac yn methu adnabod Martha, hen fenyw a arferai fod yn adnabyddus yn y gymdogaeth fel person cymwynasgar oedd yn rhedeg siop y pentref.

Y tu mewn, roedd Chuck a Martha'n eistedd o bobtu'r tân yn ddiamynedd, braidd.

Edrychodd yn awgrymog ar gynffon Martha Arabela - mor awgrymog nes i ninnau bob un ddechrau edrych arni hefyd.

Mrs Martha Parry, Beddwgan.

Darfu grwndi Martha Arabela; lledodd ei llygaid o fod yn ddwy hollt gul i fod yn soseri anferth.

'Llawer rhy hwyr i ddifaru!'mewiodd Martha Arabela, gan lyfu'i phawennau.

'O'r gore, rhaid i ni nawr fynd ymlaen â'n gwaith!' Rhoddodd Jini bwyslais ar y gair, ac aeth rhyw echryd drwof wrth weld yr olwg gas, ddialgar yn ei llygaid hi - a hefyd yn llygaid Mini a Martha Arabela.

Tra oedd Martha Jones, sef y forwyn fach, yn gwneuthur munudiau trwy gil drws y parlwr, o'r lle y tarddai miwsig â mwg tybaco, anadlwn innau'n helaeth o'r aroglau cinio a ddeilliai'n chwaon hyfryd o'r gegin gefn.

'Glywais i'r gair caneri?' gofynnodd Martha Arabela.

Pan glywodd yr Iesu fod Lasarus wedi marw, 'roedd e'n awyddus iawn i fynd 'nôl at y teulu bach ym Methania, Mair a Martha.

'O'r gore, 'te, dyna hynna wedi'i setlo!' meddai Martha Arabela'n fywiog.