Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mawrhydi

mawrhydi

Cyn i un ohonynt gael cyfle i ddweud dim, meddai Delwyn, 'Mi ddylai'r gosb fod yn addas i'r camwedd eich mawrhydi ...

'Mi wyddon ni'n dda am eich hoffter o ganeris, eich mawrhydi,' meddai Mini.

'Tynnu cynffon cath, eich mawrhydi,' oedd ateb Delwyn.

'Do, eich mawrhydi,' atebodd Mini.

Yn drosedd yn eich erbyn chi'n bersonol, eich mawrhydi.'

'Camgymeriad ar ran y gwrachod, eich mawrhydi!' meddai Delwyn fel ergyd o wn.

Yn ystod fy nhymor yn fyfyriwr yn y Brigysgol yng Nhaerdydd, yn athro yn Nhonyrefail ac ym Mhenbre, Llanelli ac yn ddiweddarach yn Arolygydd Ysgolion ei Mawrhydi yn y Rhondda y cefais wir gyfle i hel y ffeithiau a hynny oddi ar berthnasau pell ac agos ac o archifdai, llyfrgelloedd a cherrig beddau, a bu'r wybodaeth yn gaffaeliaid ac yn iechyd i'm meddwl a'm hysbryd.

'Gyda'ch caniatâd caredig chi, eich mawrhydi,' meddai, 'mae un cyhuddiad yn erbyn Anti Meg sy'n waeth na'r un o gam-drin y caneri...'

'Diolch, eich mawrhydi.' Cilwenodd y gwrachod gan blygu'u pennau i gyfeiriad y gath.

Cofiwch am y penwythnos o ddathlu llawen yn Aberystwyth wrth i'w Mawrhydi ymweld â'r dref -- penwythnos Twll Tîn i'r Cwîn, a gynhelir yn y Cwps.

Doedd Ei Mawrhydi ddim yn gwneud ffiseg.

'Chlywaist ti ddim beth ddywedodd ei mawrhydi?

Y mae Prisiau'r llyfrau hyn i'w pennu a'u gosod gan yr Esgobion a enwyd a'u Holynwyr, neu gan dri ohonynt o leiaf; os bydd i'r Esgobion a enwyd neu eu holynwyr beidio â gwneud y pethau hyn, Yna bydd i bob un ohonynt fforffedu i'w Mawrhydi y Frenhines, ei Hetifeddion a'i Holynwyr, y swm o ddeugain Punt.

Mae'n glod i Arolygwyr Ei Mawrhydi, fel Cassie Davies a Margaret Jenkins, iddynt ddyblu eu gweithgarwch ar ôl gwrthodiad eu meistri.

Neu mi fyddwn ni yma drwy'r nos!' 'Rych chi'n dweud calon y gwir, eich mawrhydi,' a phlygodd Jini ei phen yn wasaidd i gyfeiriad y gath.

'...yn enwedig cynffon mor brydferth ag un eich mawrhydi,' ychwanegodd Delwyn.

Pawb wrthi yn eiddgar awyddus yn paratoi ar gyfer ymweliad Ei Mawrhydi Elizabeth Windsor ar Fai 31ain.