Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

meddyliai

meddyliai

Meddyliai pawb am Miss Hughes, ac am a wyddwn i ni feddyliai neb am Rhys Lewis.

Meddyliai'r byd o'i hen weinidog, a bu'n aelod ffyddlon yn Salem hyd nes iddo symud i Fangor.

A'r un fath fyddai hi yn y t - dim dr tap, rhaid oedd ei gario o'r ffynnon, a phobi a chrasu bara yn y ffwrn wal - bywyd prysur i bawb, heb amser i hel meddyliai.THOMAS BURGESS A CHARNHUANAWC

Bob tro y meddyliai amdani, hyllaf yn y byd y gwelai ef ei hwyneb a'i chorff hen, fel bod y côf amdani bellach yn hunllef a dyfai'n ffieiddiach beunydd.

Meddyliai am ei dad wedyn, wedi cael telerau gosod, rhai gwael yn aml, na wyddai yn y byd a gâi efe dâl am ei lafur ar ddiwedd mis.

Wrth ei wylio'n croesi at y pll nofio, meddyliai mai'r unig beth a chwythai bob problem i'r pedwar gwynt fyddai iddo fe syrthio mewn cariad â hi.

Meddyliai o hyd am ei gyfaill mewn gwallgofgell.

Diwrnod ar ôl diwrnod a chymaint i'w ddweud, meddyliai.

Ni allai lai na theimlo'r cyffro yn cerdded drwy ei waed fel y meddyliai am eu darganfyddiad.

Roedd o wedi bod ar fai yn gwrthod gwaith, meddyliai Manon.

Yn wir yr ydw i'n meddwl y meddyliai pobl fwy ohonot ti bydaet ti'n peidio â mynd.

Am ei geffyl y meddyliai Harri ddydd a nos, ac aeth sôn amdano drwy'r gymdogaeth.

Nid oedd Cochyn y plismon i'w weld yn unlle, a meddyliai Wyn ei fod yn dal i fod ar drywydd y lleidr cathod gan fod Mari Ddu, un arall o gathod y stad dai, wedi diflannu yn ystod y nos.

O, mi faswn i'n eu cadw nhw, meddyliai Heledd.

Mi fu+m i'n ffôl, meddyliai, yn aros fel hyn.

Tâp atab felltith, meddyliai, ma' pawb 'di mynd ar dramp yn yr hen wlad 'ma.