Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

medrwch

medrwch

Os medrwch chi gadw wyneb syth yn ystod yr eiliadau nesaf mi fyddwch chi'n haeddu clamp o fedal.

Rydym yn cyd-gysylltu'r ymgyrch yng Nghymru, a byddwn yn darparu enghreifftiau o'r modd y bydd yr argymhellion yn effeithio ar gadwraeth, a manylion ar sut y medrwch chi gynorthwyo yn yr ymgyrch.

Chum mawr i mi wyddost ti.' ''S'gin i ond gobeithio, Syr, y medrwch chi gysuro'i weddw o yn 'i hadfyd.' 'Paid ti â poeni am hynny, Obadeia Gruffudd.

Cyn i chi anfon eich cwestiwn, cofiwch y medrwch chi chwilio am yr ateb yn syth trwy edrych ar gwestiynau gan fyfyrwyr eraill.

Tra medrwch chi a fi fanejio'n go lew ar chwe bar o siocled yr wythnos y mae'r Siocaholics hyn yn dibynnu ar siocled am y pumed ran o'u calori%au.

Peidiwch ag anghofio nodlyfr - un o'r pethau pwysicaf ynglyn ag arbrofi yw nodi'r hyn sy'n digwydd fel y medrwch ei gymharu a'r hyn fydd yn digwydd y tro nesaf.

Medrwch eu gweld yn ffurfio patrymau hyfryd yn awyr y nos.

Gobeithiwn y medrwch ennyn brwdfrydedd a chwilfrydedd yn eich disgyblion a datblygu ynddynt ffordd feirniadol a chreadigol o feddwl, yn ogystal â datblygu eu sgiliau cyfathrebu a sgiliau ymarferol labordy a gwaith maes.

Ac wrth fynd heibio fe fyddaf yn credu y medrwch o'r bron ddweud beth yw galwad pob dyn wrth edrych arno.

Ceisiwch edrych yn ddihidio, cyn belled ag y medrwch pan fo'r ci yn cnoi talpau i ffwrdd o'ch coesau.

Digwyddodd pan oernadodd y cŵn fod ffos lydan a lleidiog i'w chroesi, ac ebe Ernest wrth Harri, oblegid hwy oedd y ddau flaenaf: `Yrŵan amdani, Harri, rhaid i chi gymryd y lêd; neidiwch cyn belled ag y medrwch, achos y mae'r ffos yn llydan.' Plannodd Harri ei ysbardunau yn ei geffyl bywiog, a neidiodd ddwylath pellach nag oedd eisiau iddo, a chwympodd i'r llawr gan daflu Harri i'r ffos.

Os y medrwch gael gafael ar y llyfr gan yr hen fil-feddygon o Glwyd rwyf yn sicr y mwynhewch ei ddarllen.

Medrwch ganfod bron popeth rydych angen gwybod ynglyn ag un o fandiau Cymru, o'r newyddion diweddaraf a'r disgograffeg i luniau, pytiau sain a llawer mwy.

Medrwch weld sut mae'r llygad yn gweithio.

Fedrwch chi ddim torri'ch cysgod i ffwrdd na'i wnio'n ol yn ei ond medrwch gael llawer o hwyl yn chwarae gydag ef.