Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

meg

meg

Daliais fy anadl rhag ofn iddi daro ym mhennau'r gath a'r gwrachod i droi Anti Meg yn gabaitshen.

'Felly, yr unig beth i'w benderfynu yw sut ryn ni'n mynd i gosbi Anti Meg.'

'Does dim angen i chi gosbi Anti Meg o'n rhan ni ...

Roedd y gerddorfa yn chwarae'r ddawns newydd o Ffrainc, y Bourree ac yr oedd Hywel Vaughan yn ei harwain hi, Meg allan ar y llawr, y cyntaf i'w dawnsio.

Yn ogystal â Meg Ryan, mae'r cast yn cynnwys Robert Downey Jr.

Yn yr oriel uwchben y grisiau roedd y gerddorfa fach o bum chwaraewr wedi dechrau cyfeilio i'r dawnswyr, a daeth yr hen wefr gyfarwydd dros Meg nes iddi deinlo bod ei thraed eisoes wedi magu adenydd.

Agorodd y drws yn araf, a cheisiodd gadw ei lais yn naturiol wrth alw "Meg!" Ond doedd dim ateb.

Os na frysiwch chi, fydd dim amser i chi osod cynffon wrth chwannen, heb sôn am Anti Meg!' Fel pe bai'n ategu rhybudd y gath, dyma'r cloc yn y parlwr oddi tanom yn taro un ar ddeg.

Roeddem ein dau yn barod i wneud unrhyw beth i arbed Anti Meg rhag cael ei throi'n ganeri.

Roedd Rowland yn aros amdani pan ddaeth hi'n ôl wedi diosg ei mantell a'i het, a theimlai Meg bigiad o anniddigrwydd wrth sylwi ar ei wyneb di-wên.

Gwyddai o'r gorau fod y tristwch mawr a oedd yn ei oddiweddyd y dyddiau hyn yn bygwth troi Meg oddi wrtho, ond doedd ganddo ddim rheolaeth ar ei deimladau.

Ond drwy wneud hyn ymdoddodd y ddwy yn un, ac erbyn hyn gwyddai mai Betsan oedd Meg a Meg oedd Betsan.

"Rowland a Meg, fy ngheraint, fe gyrhaeddoch!

Anthony Hopkins, Richard Gere, Sean Connery, Meg Ryan, Hugh Grant- maen nhw i gyd yn dod i Gymru yr ha' yma i wneud ffilmiau mawr drud.

Roedd Meg yn farchoges dda.

Rhaid iddo chwilio am Meg.

Daliai Meg ei hanadl mewn rhyfeddod at yr olygfa.

hynny yw, mi ddylai rhywun dynnu cynffon Anti Meg fel y tynnodd hi gynffon y gath slawer dydd.'

O'i chyferbynu ag eiddo ei gūr, syml a phlaen oedd gwisg lwyd Lowri Vaughan, sylwodd Meg gyda pheth malais, a dygwyd pob mymryn o liw o'i hwyneb main a hir gan y ffisiw brown a fradychai yn hytrach na chuddio teneurwydd ei bronnau.

Arswydus o beth fyddai dychmygu'r gath hon yn cwrso ac yn poenydio Anti Meg cyn, yn y diwedd, ei lladd a'i bwyta.

'Os caf i awgrymu yn garedig, mi fyddai troi Anti Meg yn ganeri yn gosb gymwys iawn.'

'Gyda'ch caniatâd caredig chi, eich mawrhydi,' meddai, 'mae un cyhuddiad yn erbyn Anti Meg sy'n waeth na'r un o gam-drin y caneri...'

Ystryw yw hyn, meddyliais, i gael y gath i newid ei meddwl ynglŷn â chosb Anti Meg.

Chwiliodd â'i lygaid am ei wraig ymhlith y dawnswyr, ond doedd dim golwg am Meg yn un man.

B'le roedd Meg?

Edrychodd Meg ar ffigur tal Rowland o'i blaen.

Dyna ein gosod ni yn dwt yn ein safle cymdeithasol priodol, ebe Meg wrthi'i hun, gan blannu'r digwyddiad yn ddwfn yn ei chôf.

'Sdim cynffon i' gael gydag Anti Meg, y crwt twp!' Torrodd sylw swta Mini ar draws fy myfyrdod.