Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

meira

meira

Mynegodd Meira Roberts ei diolchgarwch i'r Rhanbarth am y gwaith arbennig a wnaed ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a soniodd fod aelodau o Ferched y Wawr ledled Cymru yn canmol yr arddangosfa.

Dywedodd Meira Roberts y dylid pennu pob elusen y codir arian tuag ato ymlaen llaw.

Ychwanegodd Meira Roberts fod penwythnos wedi'i drefnu yng Ngregynog ar gyfer dysgu gwneud sampleri.

Yr oedd Meira Roberts wedi bod mewn cysylltiad ag aelodau'r gangen yn eu cynghori ynglŷn â chau'r gangen yn swyddogol.

Chwalwyd perthynas lwyddiannus Llew a Meira ar ôl i Llew gysgu gyda Gina, ffrind Meira.

Cynigiwyd fod y swyddogion rhanbarth ynghyd â Meira Roberts yn ymweld â Changen Bontnewydd yn y dyfodol agos.

Dywedodd Meira Roberts ei bod hi ar gael yn rhinwedd ei swydd i ymweld â changhennau yn rhad - i ddangos sleidiau a hysbysebu'r Mudiad.

Ie, dyna chi, siocled yw'r testun mae Meira yn myfyrio drosto y mis hwn...

Noson Hyfforddi: Dywedodd Meira Roberts, y Swyddog Datblygu, ei bod yn siomedig ar y nifer a ddaeth i'r Noson Hyfforddi Swyddogion a gynhaliwyd yn Ysgol Y Felinheli.

Mae manylion pellach ar gael gan Meira.

Bu Llew yn ei chael yn anodd iawn i feithrin perthynas ar ôl hynny ond yn y diwedd llwyddodd Meira Ellis i dorri drwy ei furiau amddiffynnol.

Mae'r enwau yn araf yn dod i mewn ac anogodd Meira bawb i fynd.

Wrth i dymor y swyddogion Rhanbarth ddod i ben, diolchodd Meira i Jane Jones, Rhiannon Ellis a Pat Lloyd am eu gwaith clodwiw a'u cyd-weithrediad yn ystod y ddwy flynedd.