Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

methodd

methodd

Roedd hefyd yn rhan o'r fintai a gymerodd ran yn ymosodiad y Bay of Pigs, ond methodd ei gwch â chyrraedd y lan.

Er gwaethaf ymdrechion carfan o eglwyswyr dylanwadol o dan arweiniad yr Aelod Seneddol, Benjamin Hall, (Llanofer ac Aber-carn), methodd yr Eglwys ymateb yn ddigon cyflym i ofynion y sefyllfa newydd a gododd yn sgil diwydiannu.

Gyda'r nos yr un dydd, wedi mynd yn ychydig meddwach, rhedais yr un modd o ben isaf y dref, at y Bont Fawr, am swUt; a rhedodd Mr Lewis Thomas, Druggist, ar fy ôl gyda chwip y tro hwn, gan feddwl fy nghuro, a fy nhroi i fewn i rywle, cyn dangos ychwaneg o'm digywilydd- dra; ond methodd â fv nghyrraedd.

ar ôl dwy flynedd o drafodaethau, methodd a pherswadio'r saeson i dderbyn ei ddyfais.

Ychydig cyn i mi gyrraedd methodd disgyblion y wlad yng nghyffiniau pentref cyfagos Dolafon â mynd i'r ysgol am wythnosau oherwydd na allai'r bysus eu cyrraedd.

Ac os methodd ambell un wneud ei farc ar lwyfan eisteddfodol 'does raid iddo boeni dim oll canys fe fydd yn bownd o raddio'n feirniad o'r radd flaena' mewn dim o dro.

Cafodd Dickerson ddau gyfle arall yn yr hanner cynta ond methodd fanteisio arnyn nhw ac er i'r cyfleon gorau ddisgyn i ran Llanelli wedi'r ail-ddechrau, Leo Fortune West sgoriodd yr unig gôl gan roi'r pwyntiau i Gaerdydd ond y clod i Lanelli.

Methodd y gwibiwr o Gasnewydd, Christian Malcolm, a chyrraedd rownd derfynol y 60 metr ym Mhencampwriaethau Athletau Dan-do y Byd yn Lisbon.

Methodd 75 o chwaraewyr orffen eu rowndiau oherwydd niwl - Nick Faldo yn un ohonyn nhw.

Methodd Yr Albanwr, David Coulthard, a gorffen.

Pan ddaeth Teg i wybod fod Cassie'n disgwyl plentyn Huw ceisiodd ei orau i fyw gyda'r sefyllfa, ond methodd.

Methodd dy dad ddeall dy serch di a John ond bu'n dda i rwystro Nat.

Ond methodd Terry, druan, a dysgu nes mynd i dreulio mwy a mwy o'i fywyd yn Uned Gaeth Ysbyty'r Eglwys Newydd - llai erbyn hyn yn y twll 'ma.

Methodd yn yr ymgais a daeth y faenor yn brif gartref teulu Devereux (sef iarllod Essex) yng Nghymru.

"Rwyn teimlo'n dda iawn, nawr," meddai wrth BBC Cymru'r Byd. "Chwaraes i'n dda iawn ond methodd Stephen un neu ddwy bêl yn y ddwy sesiwn gynta.

Ond pan ddaeth galwad arall o'r un man, methodd â chadw at ei air - a dyma fe'n mynd!

Lle methodd y milwyr, fe all hi lwyddo.

Methodd er iddo gael y cyfle.

Methodd Woosnam fanteisio ar ei gyfle a roedd Price, er gwaethaf rownd olaf o 65 yn rhy bell ar ôl i wneud ei farc.

Methodd yn lân â bwyta yr un tamaid.

Methodd y diwydiant llaeth ag ymateb i'r alwad i reoli cynnyrch.

Toc wedi'r egwyl methodd Josh Low gyfle gwych i dawelu'r dorf.

Methodd gan y Cymmrodorion fagu dosbarth canol diwylliedig Cymraeg.

Ond methodd y tîm cartref gynnal y fantais.

Felly, methodd y cynnig.

Methodd poble a thrafeilio a methodd adeiladau a chynhesu.

Methodd Jimmy White ag ennill ei gystadleuaeth gynta mewn wyth mlynedd.

Wedi llafurio gydol y bore methodd bowlwyr Lloegr a chipior un wiced.

Yr oedd hynny'n ddigon, ond pan edliwiodd hwnnw iddo ei gysylltiad â'r Blaid Lafur a'i waith ynglŷn â'r Undeb methodd gan Wiliam ddal, a neidiodd i'w wddf.

Ond methodd.

Beirniadodd yr awdlau yn y 'Steddfod Genedlaethol am y tro cyntaf yn Eisteddfod Lerpwl, a methodd yn ei ddyfarniad.

Methodd Cymru gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth golff am Gwpan Dunhill yn St Andrews.