Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mewnfudo

mewnfudo

Fe fu cynnydd hefyd yn y mewnfudo i Fôn fel bod 30% o boblogaeth y sir wedi eu geni y tu allan i'r Ynys erbyn 1991.

Tir, dwr, consgripsiwn, radio, teledu, symud poblogaeth, mewnfudo, diweithdra, iaith ac addysg - prin bod agwedd ar fywyd y genedl na bu'n faes brwydro rywbryd neu'i gilydd yn ystod yr hanner canrif diwethaf.

Creodd y bryddest hon gryn drafodaeth oherwydd ei bod yn cyfleu safbwynt gwahanol i'r safbwynt a goleddai gwrthwynebwyr y mewnfudo i gefn gwlad Cymru a welwyd ers yr Ail Ryfel Byd.

Prin y bu unrhyw drafod o gwbl ynghylch sut i fynd i'r afael â'r cynnydd mewn troseddu adain dde; sut i gyfyngu ar y mewnfudo i'r Almaen oedd y prif beth dan ystyriaeth.

Problemau hiliol yn codi oherwydd y nifer o bobl dduon a gâi eu mewnfudo o India'r Gorllewin.

Mae'r Gymdeithas hefyd wedi gosod allan yr hyn sy angen i'r Cynulliad Cenedlaethol ei wneud yn wyneb y broblem mewnfudo sy'n bygwth cymunedau Cymraeg olaf y byd.

A chan mai chwaer i Mam 'di Modryb a bod 'y Nghnither yn ferch i Yncl, trodd y mewnfudo yn fewnlifiad.

Fe fu cynnydd hefyd yn y mewnfudo i Fôn fel bod 30% o boblogaeth yr sir wedi eu geni y tu allan i'r Ynys erbyn 1991.