Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mha

mha

Dyn cymesur a golygus oedd Daniel, ac ym mha le bynnag y gwelid ef, yn y gwaith tun neu yn y Sedd Fawr, perthynai rhyw urddas iddo, a rhoddai argraff dda ar bawb a gyfarfyddai ag ef.

Ac os ydyw heddiw mewn rhai ardaloedd yn wynebu argyfwng, ym mha fodd y gellid cynllunio dyfodol sicrach iddi?

Mae Cyfarwyddwr Sain wedi dychwelyd y ffurflenni i D^y'r Cwmniau gyda chais syml - a wnaed droeon o'r blaen - am i D^y'r Cwmniau ddarparu eu ffurflenni mewn ffurf dwyieithog, fel y gall pob cwmni yng Nghymru gael dewis teg a chlir ym mha iaith y dymunant gyfathrebu a'r T^y.

Rhaid i ymwelwyr ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan y rheolwyr neu staff waeth ym mha ffurf y cânt eu rhoi.

Ym mha golegau y buont?

Yn y ddwy adran gyntaf o'r llith hon fy mwriad yw chwilio ym mha ystyr yr oedd y gair yn gymwys.

Y cwestiwn oedd sut, ac ym mha gyflwr.

Yr adeg honno yr oedd gorsaf nwyddau dros y ffordd i'r carchar - ac mae'n anodd dweud ym mha un o'r ddau le yr oedd y giwed mwyaf.

Gyda golwg ar foesoldeb yr holl fater, nid wyf am ddywedyd dim, nes caf weled vm mha ffurf y gyrrwyd hi i'r wasg yn wreiddiol.

Y cwestiwn sydd angen ei ateb yw: Ym mha fodd y gallwn fel rhieni a llywodraethwyr ddefnyddio y gryn sydd ganddom ni er lles y plant ac addysg yn gyffredinol?

Erbyn hyn, does gen i ddim syniad ym mha bentref yr oedd hi.

Câi'r neb a gyflawnai'r ddau amod hyn ysgrifennu beth a fynnent yn y ffordd a fynnent ym mha le a fynnent yn y llyfr.