Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mini

mini

Cafwyd noson i'w chofio a threfnwyd y daith gan Miss Eleri Lloyd Jones a gyrrwr y bws mini oedd y Parchedig Olaf Davies.

Rhy hwyr i ddifaru,' crechwenodd Mini.

'Dyma ni!' meddai Mini ymhen rhai eiliadau, gan gadw ei bys esgyrnog ar y gair 'cath'.

Ond rhaid i ti gofio mai gwrachod yw Jini a Mini, a does dim llawer na allan nhw ddod o hyd iddo.'

'Mi wyddon ni'n dda am eich hoffter o ganeris, eich mawrhydi,' meddai Mini.

Mini bach." Fedrwn i ddim dweud celwydd noeth hyd yn oed wrth Emli Preis.

Bysys mini sydd yn y garej ym Mhwllheli erbyn hyn.

Dylid creu strategaeth a Chynllun Datblygu Clwstwr a'i gyflwyno i rieni a'r gymuned i geisio cynigion o gymorth o ran codi arian ar gyfer bws mini a dulliau eraill o gludo plant o adeilad i adeilad ac i hybu ymateb o ran addysg gymunedol.

'A ta waeth, aderyn yw boda dinwen,' ategodd Mini, 'nid madarch o unrhyw fath.'

Alec Isigonis yn cyflwyno'r Mini.

'Wyt ti'n dwp neu beth, y crwt difaners!' gwichiodd Mini arno.

'Do, eich mawrhydi,' atebodd Mini.

Penderfyna Tref werthu ei gar i dalu'r ddyled hon - ond penderfyna'r Mini bach dorri i lawr a rhaid talu'n hytrach am ei gludo i ebargofiant.

Ychydig cyn i mi ymddeol y daeth y bysys mini - rhyw fysys bach fel 'prams' a phawb yn gwenu wrth ein gweld yn dod.

Ma nhw di bod wrthin ddiwyd yn hyrwyddor mini-albym newydd, ac yng nghanol y gigs i gyd, daeth y bois i mewn i'r stiwdio yma ym Mrynmeirion i recordio sesiwn acwstic 3 cân - ac maen swnion WYCH. mae'r traciau i'w clywed ar Gang Bangor gydol yr wythnos, a bydd cyfle i ennill copiau o'r CD wedi eu harwyddo.

Yr un mor ddisymwth, ymddangosodd lletwad yn llaw Mini a dyma hi'n dechrau troi'r cynhwysion yn y crochan gan lafarganu% 'Cymysger, cymysger Holl gynnwys y crochan.

Cychwynnais o'r ty yn Nhalyllyn wrth droed Cadair Idris yn fy Awstin Mini ben bore a theithio dros Ddylife a'r Epynt dros Fannau Brycheiniog a thrwy'r Hirwaun a Mynydd Rhigos.

Recordiwyd peth o'r mini albym yn Stiwdio Ofn ar gweddill yn stiwidio Rockfield.

Ac wedi diolch, a gofyn enw'r hogan fach, a chael ateb "Patricia," euthum yn ol i'r Mini, ar frys.

Allan â ni ac roedd Bholu y tu allan yn ein disgwyl mewn bws mini.

'O'r gore, rhaid i ni nawr fynd ymlaen â'n gwaith!' Rhoddodd Jini bwyslais ar y gair, ac aeth rhyw echryd drwof wrth weld yr olwg gas, ddialgar yn ei llygaid hi - a hefyd yn llygaid Mini a Martha Arabela.

Ac am beth mor ddiniwed â cherdded 'o fewn hyd chwibaniad i safle adeiladu yn ei sgert mini' yr enillodd Miss S. Pollak, hithau, o Eton Villas, London NWS ei CDM neu, Cadbury Dairy Milk.

Jini, Mini - dyna'ch gwaith chi.'

Meddai Mam "Nabod dy Dad, mae wedi rhoi siwt eto i ryw gymeriad anffortunus fu'n disgwyl amdano wrth gatiau'r Doc yn un o borthladdoedd De Cymru." (Hynny ar ôl i hwnnw ddarllen colofn Movements of Local Vessels yn y Western Mail.) Byddai wrth ei fodd yn teithio gyda ni yn y Mini bach, y wlad, fel y môr, yn ysbrydiaeth iddo.

'Mae'r plant yn siarad tipyn o synnwyr, Jini a Mini,' meddai'r gath dwp gan ddechrau canu grwndi'n hapus.

Trywanwyd ei harchwiliad gan sŵn corn y mini tu allan.

'Gwaith anodd yw dewis - mae cymaint ohonyn nhw, Mini!' 'Gwir iawn, gwir iawn, Jini!' Dyma'r gath yn dechrau colli'i hamynedd.

Newidiais i lawr i'r ger cyntaf er mwyn bod yn siŵr yr ai'r Mini yn ei flaen, ac y gwelwn innau'r tŷ.

Pris car Mini yn disgyn i 495.19s 3d.

'Rhaid wir, rhaid wir, Mini!' 'Ond o pa un o'r trosedde, Jini?'

'Sdim cynffon i' gael gydag Anti Meg, y crwt twp!' Torrodd sylw swta Mini ar draws fy myfyrdod.

Fe gychwynnodd y Mini ar y taniad cyntaf, a chyn pen dim yr oeddwn i'n gyrru drwy'r dref a heibio eglwys Y Santes Fair, ac i'r wlad, a'r fraich sychu'n siglo'n ol a blaen fel peth gwyllt ar y ffenestr o flaen fy llygaid i.

'Dewiswch chi'r drosedd i'w chosbi, o Frenhines y Cathod,' gwichiodd Mini.

Pan ddaeth at y cyhuddion ynglŷn â glanhau caets y caneri, oedodd y wrach yn hwy nag oedd angen dros y gair caneri, a dyma Mini'n codi'i phen i edrych ar ei chwaer.