Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

morus

morus

Nid Savarese na Romo ond Morus wnaeth yr argraff fwya ar y Vetch neithiwr.

O ddyddiau Bedo Aeddren, Tomos Prys o Blas Iolyn ac Edward Morus, Perthillwydion, bu gan fro Uwchaled draddodiad didor o feirdd.

Na, nid chwaraewr newydd arall i Abertawe, ond Morus y Gwynt.

Rwy'n dewis cofio noson o'r fath a'r stori a adroddid pan oedd Dic yn grwt anfoesgar deuddeg oed, a minnau'n ferch bedair ar bymtheg hunan ymwybodol ac awyddus, pan oedd gennym ddwy forwyn, sef Gwladys - yr orau a fu gyda ni erioed, ac sy'n dal i ddod yma i'n helpu ar adegau arbennig megis cynhaeaf a chneifio a dyrnu - a Meinir, a briododd â Morus Ddwl a chael pump o blant ganddo, tri yn fyw a dau yn farwanedig.

Wedi mynd at Bycli[r Stiward i ofyn am rywbeth gwell na rybela, hwnnw heb fod ar gael, ac yntau wedi dweud ei neges wrth Morus Ifan.

Carasai gael lladd Morus Ifan, y Stiward Bach.

Gyda llaw, ydi Morus y bwtlar yn 'i bantri?' 'Sydna yn deud bod o 'di picio i Blas Llandygwnning hefo'i fasgiad wellt, ar ryw negas neu'i gilydd.' 'Bicia inna i'w bantri ynta i nôl gwydriad bach o'r rum hwnnw ddaeth i Borth Ceiriad pan aeth llong 'rhen Gaptan Huws Barrach Fawr yn sownd yn y creigia.