Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

munudau

munudau

Disgwyliodd pawb yn ddistaw wrth i'r munudau ymestyn yn hir, hir.

Ffrainc sydd drwodd i rownd derfynol Euro 2000 ar ôl i Zinedine Zidane sgorio o'r smotyn ym munudau ola yr hanner awr ychwanegol.

Cyfartal 3 - 3 oedd hi rhwng Charlton ac Aston Villa, a'r ddau dîm yn sgorio yn y munudau olaf.

Ond wedi rhai munudau o dawedogrwydd a golwg anesmwyth ar y ddau, ceisiodd Dilys ymesgusodi am ei hymarweddiad.

Roedd on anlwcus i weld ei ergyd on mynd heibior postyn yn y munudau agoriadol.

Cafodd ei gario o'r maes ym munudau cynta'r gêm.

Ymhen rhai munudau, daeth y sgŵl i mewn, a chansen yn ei law, a John Jones yn dilyn wrth ei gwt.

Fe gafodd y ddau andros o hwyl yn ystod y munudau nesaf.

Mae hwnnw wedi gadael blas pleserus yn fy ngheg i, os na wnaeth dim arall.' Am rai munudau, syllodd Lisa ar ei ôl.

Mae gweithwyr wedi bod wrthi hyd y munudau olaf i sicrhau bod popeth yn ei le ar gyfer yr agoriad swyddogol.

Wedi munudau hirion ymddangosant ar falconir twr a ninnaun edrych lan megis tyrfa mewn ffilm am y canol-oesoedd.

Sgoriodd Frank De Boer o'r smotyn yn y munudau olaf ar ôl i'r Tsieciaid daror postyn ar trawst.

"I ddechrau, roedd e'n ffordd o lanw'r munudau tawel rhwng caneuon, ond wedyn aeth e'n fwy na hynny, yn rhan o'r act."

Roedd yn byw mewn byd hollol ar ei ben ei hun yn ystod y munudau hynny.

Cafwyd camgymeriadau'n aml, bid siŵr, ond cafwyd munudau lawer o foddhad pur, cyffrous hefyd.

Roedd o'n anlwcus i weld ei ergyd o'n mynd heibio'r postyn yn y munudau agoriadol.

Edrychais ar y gorwel a gweld cymylau du enfawr yn prysur ddod tuag atom ac, o fewn munudau, roedden nhw'n arllwys glaw trofannol ar ein pennau.

Wedi i chi fod ar eich hyd yn y baw am rai munudau, fe sylweddolwch mai wrth y ci yr oedd yn dweud.

Mae'n bosib bwydo pob math o fanylion am leoliadau yng Nghymru i mewn tirwedd, tywydd, adnoddau, llety - gan gynnwys lluniau manwl, ac mae cynhyrchwyr ar draws y byd yn gallu cael gafael ar y deunydd o fewn munudau.

Mi 'roedd nhad a finnau, i'r munudau olaf yn ffrindiau, mi 'roedda ni wrth ein bodd yng nghwmni'n gilydd.

'Un peth doeddan nhw ddim isio'i wneud oedd ildio gôl yn y munudau cynta - sef yr union beth wnaethon nhw.

Ymhen munudau roedd ef ar ei anterth.

Ran fynychaf, munudau hamddenol hyd yn oed yw'r rhai a dreulir o flaen y camerau o'u cymharu â berw'r ystafell newyddion ychydig funudau cyn amser darlledu.

Ymhen munudau roedd trigolion Kotor wedi dilyn yr anifeiliaid.

O fewn rhai munudau daeth Coraniad bach blin - a thu hwnt o feddw!

Yn ei lyfr Meistri'r Moroedd, y mae Mr Aled Eames yn sôn am y "munudau tawel ar nos braf, ac yn y distawrwydd clywed Mrs Pritchard yn canu'r piano yn y caban a'r Capten yn ei lais bariton cyfoethog yn canu 'The harp that once through Tara's Hall' neu Dafydd y Garreg Wen Claddwyd Mrs Pritchard yn Laurenco Marques a gallwn ddychmygu y tristwch ar y llong ymysg y criw ac yn enwedig tristwch Capten Pritchard o adael ei wraig mewn bedd ar dir estron.