Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

murry

murry

Tra credai'r clasurydd Eliot na ellid llenyddiaeth fawr heb awdurdod allanol traddodiad yn sail iddi, mynnai Murry mai cydwybod yr unigolyn oedd yr unig faen prawf dibynadwy mewn llenyddiaeth ac ym mhob cylch arall o fywyd: Nid oedd gan Eliot ddim i'w ddweud wrth awdurdod mor wamal a chyfnewidiol.

Yn ôl Murry (a theg ychwanegu yn y fan hon nad yw bob amser yn glir ai aralleirio Keats ynteu datgan ei fam ei hun y mae) yr oedd cyswllt cyfrin rhwng y meddwl barddonol a'r ymwybod crefyddol.

O'u deall fel ymdrech gan Peate i gymathu Murry a'r traddodiad y ganed ef iddo, maent o'r pwys mwyaf.

Gwaith cwbl amhosibl i unrhyw un, wrth reswm, yw cyfundrefnu dylanwad meddyliau un gŵr ar ŵr arall, ond gellir dweud cymaint â hyn am lyfr Murry.

Seilir yr ysgrif yn bennaf, fel y gellid disgwyl, ar ddehongliad Murry o '...

Honnodd Murry iddo ganfod ym mywyd ac yn llythyrau Keats '...

Y mae Mr Gruffydd yn sicr wedi etifeddu'r safbwynt anghydffurfiol, ac megis Mr Murry yn Lloegr, yn gwneuthur mwy tros fetaffyseg crefydd nag unrhyw offeiriad enwadol y gwn i amdano.

Rhaid deall Keats and Shakespeare yn erbyn cefndir ehangach y ddadl lenyddol-grefyddol rhwng Murry a T.

Syndod mawr oedd clywed fod Curig Huws, gitarydd Murry The Hump, wedi gadael y grwp.

Hydref 25 Gig Byw Radio 1 Topper, Murry the Hump.

Y bennod yr ymddiddorodd Peate fwyaf ynddi (a barnu wrth y dyfyniadau mynych a gododd ohoni yn ei waith diweddarach) oedd y ddegfed, 'Soul-Making', lle y ceisiodd Murry dreiddio i seiliau metaffisegol estheteg Keats.

Argyhoeddwyd ef gan ddadansoddiad Murry fod ymwrthod ag uniongrededd yn rhagarweiniad anhepgor i ffydd lwyrach a chywirach.

Sawra 'Middleton Murry a Chrefydd' yn gryf o'r pendantrwydd cenhadol a gyfyd o anesmwythyd, pan fo gŵr yn

Penllanw dadl gyfatebol i eiddo Murry ac Eliot rhwng Gruffydd a Saunders Lewis oedd y 'Llythyr' ar y cyswllt rhwng llenyddiaeth a chrefydd.

O'i ran yntau, drwgdybiai Murry unrhyw gyfundrefn o werthoedd diwrthdro mewn crefydd a llenyddiaeth.

Cam petrus oedd y dyfyniad tuag at greu synthesis rhwng 'Traddodiad Llanbryn-Mair' a'r system a ddysgasai gan Murry.