Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mwynheais

mwynheais

Mwynheais fy nghrefft yn fawr iawn.

Mwynheais hefyd y stori gyntaf yn y casgliad, Dacw alarch ar y llyn, lle'r oedd mam a merch mewn cyfyng-gyngor wrth benderfynu wynebu'r dyfodol.

Wedi cael fy nerbyn a symud i'r Capel y mwynheais yr Ysgol Sul o ddifri oherwydd dyna pryd y dechreuasom drafod crefydd.

Ac fe'i mwynheais yn fawr.

Mwynheais yn fawr iawn yr amser y bu+m yn gweithio gydag ef, ag eithrio'r adegau hynny pan oedd yn erlyn achosion yn ymwneud â'r Iaith, gan fy rhoi innau i mewn i'r llys i wneud yr erlyn, ond yn ceisio fy ngwahardd rhag erlyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Er hynny, mwynheais y profiadau da a drwg.

Yn yr ail act mwynheais berfformiadau Alun Elidir (Jo) a Judith Humphreys (Mari) yn arw, yn enwedig yn y rhan lle roedd Jo am adael ond yn aros i gynorthwyo Mari i lapio cynfas, gyda'r ddau yn dod yn nes at ei gilydd gyda phob plygiad a'u hymddygiad yn mynd yn fwy awgrymog drwy'r amser.