Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mynedfa

mynedfa

Trafodwyd y mater gyda'r perchennog pryd y cyfeiriodd at y ffaith mai ar gyfer pwrpas amaethyddol oedd y sied (nid ar gyfer anifeiliaid) a'i fod wedi gwasgaru "hardcore% tros y llain er mwyn cael mynedfa rwyddach i'r tir.

Am naw o'r gloch, mae clwydi pob mynedfa'n cael eu cau.

Roedd mynedfa'r Graig yn agored - sgwaryn mwy tywyll na gweddill y graig o'i gwmpas.

(iii)Caniatau'r ceisiadau canlynol dan yr amodau a nodir ar eu cyfer yn y Gofrestr Ceisiadau:- Cais amlinellol - newid defnydd tir gwag ar gyfer diwydiant Cais llawn - arwydd wedi ei oleuo'n allanol Cais llawn - estyniad i falcon Cais amlinellol - tŷ annedd Cais llawn - manylion mynedfa a ffyrdd ystad, ac ail-leoli cyffordd ffordd gyhoeddus ar gyfer parc bwyd/amaeth gyda lladd-dŷ (Datganwyd diddordeb yn y cais hwn gan y Cynghorydd JR Jones ac ymneilltuodd o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio).

Nid ei phrynu er mwyn ei defnyddio fel garej ond ei chwalu gyda'r bwriad o gael gwell mynedfa i'r cae at ddefnydd y bobol fyddai am fynd i'r ganolfan siopa.

Nid oedd ond mynedfa cul at y lle uwch dibyn y graig a doedd eisiau dim on dpolyn hir i roi hergwd i ymosodwyr i lawr y graig.