Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nancy

nancy

Un o'r arloeswyr yn y maes poblogaidd yma oedd Mrs Nancy Jones, Dinas Mawddwy, a cheir cyfeiriad byth a hefyd yn hen gofnodion y Sir am gwmni%au Clwb y Dinas.

Ar adegau felly, hefyd, mae'r camerâu'n dechrau crwydro, gan geisio rhoi'r argraff fod cryn arwyddocâd i'r hyn ddywedodd Raisa Gorbachev wrth Nancy Reagan mewn amgueddfa yn Moscow.

Chwaraeodd y Sarnau ran bwysig ym myd y ddrama ac roedd Mrs Nancy Pritchard yn ysgrifennu dramâu rhagorol ar gyfer yr aelodau.

Mrs Nancy Thomas oedd yn y gadair a roddodd sylw i'r trip i Oriel Plas Glyn-y-Weddw.

Is-bwyllgor yr Anabl: Yn ôl eu harfer yr oedd y pwyllgor hwn eto wedi bod yn hynod o weithgar fel y gwelwyd o adroddiad Nancy Lovatt.

Efallai nad ar raglen Jimmy Springer y mae'r bai i Nancy Campbell-Panitz gael ei lladd - ond dydi hynny ddim yn rheswm dros beidio â bod yn llawdrwm âr teip yma o raglenni teledu.

Y mae'r gair 'anochel' yn dod i'm meddwl eto, ond gadewch i ni droi unwaith yn rhagor at Nancy Dorian.