Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nar

nar

Roedd en dechraur gystadleuaeth gyda thipyn o record ar ôl helpu ei wlad i ennill Cwpan y Byd a wnaeth ddim byd i dynnu oddi ar ei berfformiad bryd hynny - nar ddawn ar gallu sy gandd fe.

Yn wir mae yna bedwar Cymron well nar safon - David Park sydd dair yn well, Mark Litton ddwy yn well a Philip Price, un yn well.

Mae David Park dair ergyd yn well nar safon ar ôl y twll cynta a Phil Price un yn well nar safon ar ôl dau.

Dydi adeilad presennol y Cynulliad Cenedlaethol ddim yr harddaf nar mwyaf trawiadol o'r adeiladau syddi yn y cyffiniau.

Does nar un rheolwr rhyngwladol yn rhannui amser rhwng chwarae i glwb a rheolir tîm cenedlaethol.

Cafodd ail rownd o 69 ac y maei gyfanswm o saith ergyd yn well nar safon ddim ond un yn fwy na Robert Coles o Loegr sydd ar y blaen.

Gorffennodd Tinning 15 ergyd yn well nar safon, un yn well na David Howell o Loegr a thair yn well nag Ian Woosnam, ddechreuodd y rownd olaf ar y blaen o un ergyd.

nar Duw caredig sy'n gweiddi wrth ei drysau am gael dyfod i mewn iddynt i aros ynddynt'.

Mae Mark James mewn criw o dri sydd bum ergyd yn well nar safon.

A dynar Cymro gorau, Ian Woosnam oedd bedair ergyd yn well nar safon ddoe.

Falle nawr y daw e yng nghynt nar disgwyl.

Fydd y Sais Robert Coles, syn arwain gydag wyth ergyd yn well nar safon, ddim yn dechrau tan ganol y prynhawn.

Yn y Gymraeg mae hyn yn cael ei gyfieithun Prif Weinidog y Cynulliad gyda Mike German yn Dirprwy Prif Weinidog y Cynulliad sydd dipyn yn fwy crand ac arwyddocaol nar fersiwn Saesneg.

Mae o chwe ergyd yn well nar safon, saith yn well nar Cymro David Park syn amddiffyn ei goron.

Does neb creulonach nar rhai hynny syn dweud Ac i feddwl ei fod yn fab i... ar ôl clywed am drosedd neu gamwri gan rywun.

Sgôr Woods oedd 65 - chwe ergyd yn well nar safon ac un yn well na Miguel Angel Jimenez.

Y maen ymddangos i mi fod pob wythnos yn waeth nar un o'i blaen iddo fo.

Ond nid mor druenus, efallai nar rhai hynny nad oes ganddyn nhwr ynni am ryw nar arian i fforddio golffio.

Yn rownd gynta Pencampwriaeth Golff Agored Iwerddon yn Ballybunion, mae Sergio Garcia o Sbaen a Patrick Sjoland o Sweden yn gyfartal ar y blaen gyda sgôr o 64 - saith ergyd yn well nar safon.

Weithiau, gall hynny fod yn ddifyrrach nar sgwrs gyfan ac, yn sicr, yn fwy o sbardun i ddychymyg rhywun.