Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nefol

nefol

Rwy'n hollol sicr fod y meddwl dynol dan straen fawr pan fo'n ymgodymu â materion nefol uwch clogwyni Deall.

Gweddi: Maddau i ni'n camgymeriadau, O Dad nefol.

Ond, ar ôl dweud hyn, does dim gwell dan haul nefol na gūr ar y Dôl i dorri priodas yn yfflon.

Ond mae'r tŷ nefol sy'n ein haros yn cael ei bortreadu'n adeilad cadarn, cryf, rhyfeddol o drigfan gan nad dyn sydd wedi'i godi, ond Duw.

'Dal ar y cyfla ro'n i, Pyrs, i ga'l gair bach efo fy Nhad nefol.' 'A finna'n fa'ma, â chymaint o bwn gin i â bastard mul Nant Pwdin ar noson ffair.' 'Rydan ni yn ca'l ein hannog yn y Beibl i weddi%o'n ddi-baid.' 'Ydach, mi wn.

ac am y cysegr ble bu ambell hen bererin yn gorffwyso ar ei ffordd i'r nefol fyd?

Oni fyddai yno ddŵr glân i rwystro'r afiechydon rhag eu dwyn i ffwrdd o'r fuchedd hon i'r nefol gôr yn gynt na phryd?

Mae etto i ti groeso, Mae gwledd nefol yn aros am danat.

Er mai o'm hanfodd y dywedaf hyn, rhaid imi gyfaddef nad oes dim gwell dan haul nefol na gūr ar y Dôl i ddangos nerth a gwydnwch priodas ac i ddangos partneriaeth dda.